GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ355 TERMODİNAMİK Seçmeli Ders Grubu 3 5 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, termodinamik denge halindeki hacimli sistemlerin makroskobik termodinamik özelliklerini tartışmaktır. Bu amaçla, termodinamik yasaları formüle edilir. Bu iş için sistemin hal nicelikleri tanımlanır. Termodinamiğin genelliğini göstermek için özel örnekler ve problemler seçilir. Öğrenciler makroskobik prosesleri mikroskobik anlama ve yorumlamaya hazırlanır. Bu cümleden olarak, entropinin hal denkleminin ve ısı makinelerinin istatistiksel yorumları yapılır.


Doç. Dr. Mine ÇAPAR


1 Bir termodinamik sistemin alanlarla tanımlanması, ideal gazlara uygulanması
2 Temel alan parametrelerinin tanımlanması
3 Termodinamik sistemlerin hal denklemleri
4 Döngüler
5 Termodinamiğin ikinci yasası
6 Termodinamik yasaların uygulamaları
7 Termodinamik potansiyeller
8 Termodinamik kararlılık


Yok


Yok


Sistemler, fazlar ve durum nicelikleri, İdeal gazların kinetik teorisi, Basınç, iş ve kimyasal potansiyel. Isı ve ısı kapasitesi. Gerçek gazın hal denklemi. Tersinir ve tersinir olmayan prosesler. Tam ve tam olmayan diferansiyeller. Birinci yasa, Carnot döngüsü. İkinci yasa, ısı makinaları. Euler denklemi, Gibbs-Duhem bağıntısı. Termodinamik yasaların uygulamaları. Termodinamik potansiyeller. Legendre dönüşümleri. Maxwell bağıntıları. Jacobi dönüşümleri, termodinamik kararlılık.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sistemler, fazlar ve durum nicelikleri Rehberli problem çözümü
2 İdeal gazların kinetik teorisi Rehberli problem çözümü
3 Basınç, iş ve kimyasal potansiyel. Isı ve ısı kapasitesi Rehberli problem çözümü
4 Gerçek gazın hal denklemi Rehberli problem çözümü
5 Tersinir ve tersinir olmayan prosesler Rehberli problem çözümü
6 Tam ve tam olmayan diferansiyeller Rehberli problem çözümü
7 Birinci yasa, Carnot döngüsü. Rehberli problem çözümü
8 Arasınav
9 İkinci yasa, ısı makinaları Rehberli problem çözümü
10 Euler denklemi, Gibbs-Duhem bağıntısı Rehberli problem çözümü
11 Termodinamik yasaların uygulamaları Rehberli problem çözümü
12 Termodinamik potansiyeller Rehberli problem çözümü
13 Legendre dönüşümleri Rehberli problem çözümü
14 Maxwell bağıntıları Rehberli problem çözümü
15 Jacobi dönüşümleri, termodinamik kararlılık Rehberli problem çözümü
16 Final Sınavı

Greiner, W., Neise, L., Stöcker, H., "Thermodynamics and Statistical Mechanics", Springer-Verlag (1994) Reif, F. "Fundamentals of Statistical and Thermal Physics", Mcgraw Hill (1965) Adkins, C.J., "Equilibrium Thermodynamics", Cambridge University Press (1983) Karaoğlu, B., "İstatistik Mekaniğe Giriş", Seçkin yayınları, Ankara (2003)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Bireysel Çalışma 2 15 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 3 2 2 2 3 2 3 3
ÖÇ 2 3 3 2 3 2 3 3
ÖÇ 3 4 4 2 2 2 3 2 3 3
ÖÇ 4 3 3 2 2 3 2 3 3
ÖÇ 5 5 4 2 2 2 3 2 3 3
ÖÇ 6 5 4 2 2 2 3 2 3 3
ÖÇ 7 4 4 2 2 2 3 2 3 3
ÖÇ 8 5 4 2 2 2 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek