GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST305 ASTRONOMİDE GÖZLEM ARAÇ VE YÖNTEMLER I Seçmeli Ders Grubu 3 5 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, lisans eğitimi alan öğrencilere astrofizik alanında çalışan bilim insanlarının kullandığı farklı dalgaboylarında çalışan gözlem araçlarını tanıtmak ve bu araçların çalışma prensiplerini öğretmek, kullanılan gözlem yöntemlerini kavratmak, gelişen teknoloji ile birlikte gözlem araç ve yöntemlerindeki gelişmeleri takip etmesini sağlamaktır.


Doç.Dr. Esin SİPAHİ


1 Elektromanyetik tayfın temel özelliklerini algılayabilme
2 Atmosferin astronomik gözlemlere etkisini belirleyebilme
3 Fotometrik ve tayf gözlemlerinde kullanılan alıcıları ve çalışma prensiplerini ayırt edebilme
4 Eletromanyetik tayfın farklı bölgelerindeki gözlem zorluklarını inceleyebilme
5 Eletromanyetik tayfın farklı bölgelerinde kullanılması gereken alıcı, gözlem aleti ve teleskopu belirleyebilme
6 Astronomik gözlemlerde kullanılan teleskop ve uyduların teknik özelliklerini kavrayabilme
7 Gözlemsel astronomi konusundaki teknolojik gelişmeleri takip edebilme
8 Astronomik gözlemlerle elde edilecek verinin nasıl değerlendirileceğini kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Elektromanyetik tayf ve özellikleri. Atmosferin gözlemlere etkileri. Optik teleskoplar. Fotografik çalışmalar. Fotometre ve CCD alıcıları. Farklı tayf bölgelerinde kullanılan teleskop ve alıcılar. Tayfın farklı bölgelerinde yapılan gözlemler ve astrofizikteki yeri. Gökadamızın farklı tayf bölgelerindeki gözlemleri. Gözlemlerde kullanılan programlar ve uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Elektromanyetik tayf ve özellikleri Gözlemevinde Uygulamalar
2 Elektromanyetik tayf ve özellikleri Gözlemevinde Uygulamalar
3 Atmosferin gözlemlere etkileri Gözlemevinde Uygulamalar
4 Optik teleskoplar ve özellikleri Gözlemevinde Uygulamalar
5 Optik teleskoplar ve özellikleri Gözlemevinde Uygulamalar
6 Fotografik çalışmalar, Fotokatlandırıcılar Gözlemevinde Uygulamalar
7 Tayfçekerler Gözlemevinde Uygulamalar
8 Arasınav
9 CCD ve özellikleri Gözlemevinde Uygulamalar
10 Farklı tayf bölgelerinde çalışan teleskop ve alıcılar Gözlemevinde Uygulamalar
11 Farklı tayf bölgelerinde çalışan teleskop ve alıcılar Gözlemevinde Uygulamalar
12 Gökadamızın farklı tayf bölgelerindeki gözlemleri Gözlemevinde Uygulamalar
13 Gözlemlerde kullanılan programlar ve uygulamaları Gözlemevinde Uygulamalar
14 Fotometrik ve Tayf gözlemlerinden elde edilen sonuçlar Gözlemevinde Uygulamalar
15 Final Sınavı

DERS KİTABI: E. Sipahi, Astronomide Gözlem Araç ve Yöntemleri I, ders sunumu dosyaları (ppt) YARDIMCI KİTAPLAR: 1- McLean, I.S., Electronic Imaging in Astronomy: Detectors and Instrumentation, Springer-Praxis Publishing, 2008 2- Howell, S.B., Handbook of CCD Astronomy, Cambridge University Press, 2000Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 2 4
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Seminer 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26
Quiz için Bireysel Çalışma 2 15 30
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 5 5 5 3 4 5 5 4 3 3
ÖÇ 2 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3
ÖÇ 3 5 4 5 5 3 4 5 4 4 3 3
ÖÇ 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3
ÖÇ 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 3
ÖÇ 6 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 3
ÖÇ 7 3 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5
ÖÇ 8 5 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek