GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST303 ASTRONOMİDE VERİ ANALİZİ I Seçmeli Ders Grubu 3 5 5,00

Lisans


Türkçe


Bu derste, “Astronomik veri nedir? Astronomik verinin elde edilme yolları nelerdir? Verinin kalitesi ne demektir ve neden önemlidir? Verinin hassasiyetine etki eden etmenler nelerdir, nasıl giderilir? Astronomik veri sayesinde ulaşılan bilgi ve onun değerlendirmesi nasıl yapılır?” gibi astronomik soruların yanıtlanması ve bağlantılı olarak teknoloji-bilim ve günlük yaşam-astronomik birikimdeki gelişme bağlantısı üzerine sorgulama yapacak kavrayışın sağlanması amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Esin SİPAHİ


1 Astronomide gözlemsel çalışmaların önemini kavrayabilme
2 Atmosferin Astronomik gözlemlere etkisini inceleyebilme
3 Gökcisimlerinin gözlemlerinde kullanılan algılayıcıları ve çalışma prensiplerini irdeleyebilme
4 Yer konuşlu gözlem araçları ve algılayıcılar ile verilerin elde sürecini inceleme
5 Atmosferin Astronomik gözlemlerdeki etkisinin belirleyebilme
6 Astronomik gözlemlerde zaman hesaplamalarını inceleyebilme
7 Değişen yıldızlarda gözlenen farklı dönem değişimlerinin nedenlerini inceleyebilme
8 Astronomi biliminin ne olduğu ve öneminin anlaşılabilmesi
9 Teknoloji ve bilime ilişkin keşif ve ilerlemelerin günlük yaşam üzerindeki etkisinin farkedilebilmesi
10 Uzay teknolojisi, astronomik gereksinimler ve astronomik donanımların (gözlemsel, aletsel ya da donanımsal) birbiriyle bağlantılı olduğunun farkedilmesi
11 Veri analizinin matematik, istatistik ve astronomik gözlem ve gökyüzü birlikteliğinin sonucu olduğunun kavranması
12 Veri analizinin bilgisayarlı bilimler ve aletsel malzeme teknolojisi bilgisinin birlikteliği sonucu olduğunun kavranması
13 Çokalanlı yeni bilimlerin geniş bir bilimsel bakış açısı sağladığının kavranabilmesi

Birinci ÖğretimYok


• Astronomik verinin tanımı • Veri kalitesi, sinyal, gürültü • Astronomik veri örnekleri • Astronomik veri toplama yöntemleri • Astronomik veri indirgeme yöntemleri • Veri gruplarının analiz edilmesi ve sayısal modellemesi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Astronomik veri nedir? Veri arşivleme, veri analiz yöntemleri, bazı önemli tanımlar Astronomik Verinin Kalitesi, Hata kaynakları, dönem boyunca kullanılacak yazılım ve veri tabanlarının kısa bir tanıtımı
2 Astronomik veri örnekleri Işığı ölçmek: Işıkölçüm yöntemi, veri indirgemesi Geniş band ışıkölçüm üzerinden yöntemin tanıtımı ve indirgeme uygulaması
3 Gözlem zamanlarının Güneş merkezine indirgenmesi Fark ışıkölçümü Standart ışıkölçüm Aletsel dönüşüm katsayılarının elde edilmesi ve ölçümlerin standart sisteme taşınması
4 CCD ışıkölçüm yöntemi CCD kalibrasyon görüntüleri ve önemi Bilgisayarda ile CCD görüntüsünün ve kalibrasyon görüntülerinin incelenmesi
5 CCD görüntülerinin indirgemesi İndirgenmiş bir görüntüde Sinyal/gürültü oranı hesabı İndirgenmiş CCD görüntülerinde gerçek ışık kaynağı ve sahte parlamaları belirlemek, Sinyal/Gürültü oranının belirlenmesi
6 İndirgenmiş CCD görüntülerinden parlaklık belirlenmesi Açıklık ışıkölçümü İndirgenmiş bir CCD görüntüsündeki bir ışık kaynağının parlaklığının belirlenmesi
7 Işığı ölçmek: Tayfsal gözlem yöntemleri Eşel ve uzun yarık (long slit) tayfı için birer örnek görüntünün bilgisayar ortamında incelenmesi, amaca uygun yöntemin belirlenmesi
8 ARA SINAV Ara sınav sorularının çözülmesi
9 Örten çift yıldızlarda tutulma zamanları, ışık öğeleri, çevrim ve evre hesabı Bir örten çiftin tutulma ortası zamanının iki ayrı yöntemle belirlenmesi
10 Örten çift yıldızların tutulma zamanlarından O-C diagramı oluşturulması, ışık öğelerinin düzeltilmesi Bir örten çiftin tutulma ortası zamanları ile bilgisayarda O-C diagramı oluşturulması ve ışık öğelerinin düzeltilmesi
11 O-C diagramında dönem değişiminin izlenmesi: Parabolik değişim O-C diagramından parabolik değişimin hesaplanması, değişimin fiziksel köken(ler)inin tartışılması
12 O-C diagramında dönem değişiminin izlenmesi: Dalga benzeri değişim O-C diagramından dalga benzeri değişimin hesaplanması, değişimin fiziksel köken(ler)inin tartışılması
13 O-C diagramında dönem değişiminin sayısal modellemesi Dönem değişimlerinin en küçük kareler ve diferansiyel düzeltmeler yöntemleri ile modellenmesi
14 Dönem sonu genel tekrar Uygulamalı örnekler
15 FİNAL SINAVI

-Prof. Dr. Günay TAŞ’ın “Astronomide veri analizi” ders notları -Prasenjit Saha, 2003, "Veri Analizinin prensipleri", Cappella Archive, ISBN 1902918118 -Jean-Luc Starck, Fionn Murtagh, 2002, "Astronomide veri analizi için el kitabı", Springer-Verlag, -Eric D. Feigelson, G. Jogesh Babu, 2012, "Astronomide modern istatistik yöntemler", Cambridge University Press, ISBN 9780521767279 -J. V. Wall, C. R. Jenkins, 2003, "Astronomlar için pratik istatistikler", Cambridge University Press, ISBN 100521454166 -J. Cheng, 2009, "Astronomide teleskop dizaynının temelleri", Springer, ISBN 9780387887906 -Pierre Y. Bely, 2012, "Büyük optik teleskopların dizaynı ve yapımı", Springer, ISBN 0387955127 - Önerilecek değişik web sayfaları, bilgisayar programlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Soru-Yanıt 6 3 18
Rapor Hazırlama 1 8 8
Rapor Sunma 1 4 4
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Quiz için Bireysel Çalışma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 161

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 0 5 4 2 2
ÖÇ 1 5 3 2
ÖÇ 2 5 3 2 2
ÖÇ 3 5 5 4
ÖÇ 4 5 3
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5 5
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek