GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MAT351 ANALİTİK GEOMETRİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, nokta uzayından vektör uzayına geçişi sağlamak ve öğrenciye lisans süresince karşılaşacağı vektör uzayı, alt vektör uzayı, lineer bağımlılık ve bağımsızlık kavramlarına geometrik bakış açısı kazandırmaktır. Ayrıca, norm ve açı kavramlarının; iç çarpım uzayı ile ilişkisini vurgulayıp, uzayda vektörel çarpım, karma çarpım ve iki kat vektörel çarpım gibi yeni çarpımları geometrik yorumları ile vermektir. Bundan başka, düzlemde koordinat sistemleri ve doğru kavramı verilip; düzlemdeki bir probleme geometrik yer kavramı açısından nasıl yaklaşılabileceğini vermektir. İlerleyen haftalarda, koniklerin özel bir hali olan çemberlerin geometrik yer ile ilişkisini kurup, çemberi değişik özellik, teorem ve uygulamaları ile tanıtmaktır. Bundan sonra da, astronomi ve teknolojide geniş uygulama alanına sahip olan konik kesitlerine girip; bunları sınıflandırmak ve indirgemektir. Son olarak konik kesitlerinin teknolojideki uygulamalarını, örneklerle göstermektir.


Öğr. Gör. Dr. Ahmet HAMAL


1 Nokta ve vektör uzayı kavramları arasındaki farkları ifade edebilme.
2 Düzlem geometride doğru ile ilgili herhangi bir problemi, vektörel parametrik, simetrik ve kartezyen olarak tanımlayabilme ve çözebilme.
3 Düzlem geometride çember ile ilgili herhangi bir problemi, vektörel olarak tanımlayabilme ve çözebilme.
4 Düzlem geometrideki genel ikinci derece denkleminin geometrik anlamını kavrayabilme.
5 Koniklerin teknolojideki bir probleme uygulayabilme.

Birinci Öğretim[Yok]


Vektörler, vektör uzayları ve geometrik uygulamaları, Alt vektör uzayları, vektörlerin lineer bağımlılığı, bağımsızlığı ve geometrik yorumları, afin aksiyomları, baz ve boyut kavramları, iç çarpım uzayları, norm ve açı kavramları, 3- Boyutlu uzayda vektörel çarpım, karma çarpım, düzlemde koordinat sistemleri, koordinat eksenlerinin ötelenmesi ve döndürülmesi düzlemde doğru, geometrik yer, çember, konikler, parabol, elips, hiperbol, koniklerin indirgenmesi, koniklerin çeşitli yerlerdeki uygulamaları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Vektörler, Vektör Uzayları ve Geometrik uygulamaları Rehberli problem çözümü
2 Alt Vektör Uzayları, Vektörlerin Lineer Bağımlılığı, Bağımsızlığı ve geometrik yorumları Rehberli problem çözümü
3 Afin aksiyomları, baz ve boyut kavramları, İç Çarpım Uzayları Rehberli problem çözümü
4 Norm ve Açı Kavramları, 3- Boyutlu Uzayda Vektörel Çarpım, Karma Çarpım, İki Kat Vektörel Çarpım Rehberli problem çözümü
5 Düzlemde Koordinat Sistemleri Rehberli problem çözümü
6 Koordinat Eksenlerinin Ötelenmesi ve Döndürülmesi Rehberli problem çözümü
7 Düzlemde Doğru Rehberli problem çözümü
8 Ara sınav Rehberli problem çözümü
9 Düzlemde Doğru (devam), Geometrik yer Rehberli problem çözümü
10 Çember Rehberli problem çözümü
11 Konikler, parabol Rehberli problem çözümü
12 Elips,hiperbol Rehberli problem çözümü
13 Koniklerin İndirgenmesi Rehberli problem çözümü
14 Koniklerin İndirgenmesi (devam) Rehberli problem çözümü
15 Koniklerin çeşitli yerlerdeki uygulamaları Rehberli problem çözümü
16 Final Rehberli problem çözümü

1. 2 ve 3 Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri, Prof. Dr. H. Hilmi HACISALİHOĞLU,1998. 2. Analitik Geometri, Arif SABUNCUOĞLU, 2005. 3. Analitik Geometri, Muzaffer Kula.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 0 5 4 4 3
ÖÇ 1 5 4 4 3
ÖÇ 2 5 4 4 3
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek