GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST310 ASTRONOMİDE GÖZLEM ARAÇ VE YÖNTEMLER II Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, lisans eğitimi alan öğrencilere elektromanyetik tayfın farklı bölgelerinde çalışan teleskop ve alıcıları tanıtmak, farklı tayf bölgelerinde yapılan gözlemleri ayrıntısı ile incelemek ve bu gözlemlerden elde edilen sonuçların astrofizikteki önemini tartışmaktır.


Doç.Dr. Esin SİPAHİ


1 Elektromanyetik tayfın temel özelliklerini ifade edebilme
2 Eletromanyetik tayfın farklı bölgelerinde kullanılması gereken algılayıcı, gözlem aleti ve teleskopu belirleyebilme
3 Optik sistemden kaynaklı görüntü hatalarını algılayabilme
4 Radyo tayf aralığında yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma
5 Mikrodalga tayf aralığında yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma
6 Kızılöte tayf aralığında yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma
7 X-ışın tayf aralığında yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma
8 Gama-ışın tayf aralığında yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma

Birinci Öğretim[Yok]


Elektromanyetik tayfın genel özellikleri. Farklı dalgaboylarında çalışan teleskop ve alıcılar. Optik sistemden kaynaklı görüntü hataları. Radyo, Mikrodalga, Kızılöte, Görsel, Morötesi, X-ışını ve Gama Astronomi alanları ve güncel çalışmalar.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Teleskoplar ve Alıcılar Gözlemevinde Uygulamalar
2 Optik sistemden kaynaklı görüntü hataları Gözlemvinde Uygulamalar
3 Elektromanyetik tayfın genel özellikleri Gözlemevinde Uygulamalar
4 Elektromanyetik tayfın farklı bölgelerindeki gözlemler Gözlemevinde Uygulamalar
5 Elektromanyetik tayfın farklı bölgelerindeki gözlemler Gözlemevinde Uygulamalar
6 Görsel Bölge Astronomi Gözlemevinde Uygulamalar
7 Görsel Bölgedeki Tayfsal ve Fotometrik Gözlemler Gözlemevinde Uygulamalar
8 Arasınav
9 Radyo Astronomi Gözlemevinde Uygulamalar
10 Mikrodalga Astronomi Gözlemevinde Uygulamalar
11 Kızılöte Astronomi Gözlemevinde Uygulamalar
12 Moröte Astronomi Gözlemevinde Uygulamalar
13 X-ışın Astronomi Gözlemevinde Uygulamalar
14 Gama-ışın Astronomi Gözlemevinde Uygulamalar
15 Final Sınavı

DERS KİTABI: E. Sipahi, Astronomide Gözlem Araç ve Yöntemleri I, ders sunumu dosyaları (ppt) YARDIMCI KİTAPLAR: Martin V. Zombenck, Handbook of Space Astronomy and Astrophysics, Cambridge University Press, 2006Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 2 4
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Seminer 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26
Quiz için Bireysel Çalışma 2 15 30
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 3 5 3 4 5 4 3 2 3
ÖÇ 2 5 4 3 5 4 3 5 5 3 3 3
ÖÇ 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 3 3
ÖÇ 4 5 4 3 5 4 4 5 5 3 3 3
ÖÇ 5 5 4 3 5 3 3 4 5 4 3 3
ÖÇ 6 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 3
ÖÇ 7 5 4 3 5 3 3 4 5 4 3 3
ÖÇ 8 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek