GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST411 ASTROBIOLOGY Seçmeli Ders Grubu 4 7 6,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin; çok disiplinli bir karaktere sahip olan Astrobiyoloji’nin çalışma alanlarını tanımasını, hayatın kökenini ve evrimini evrensel anlamda kavrayabilmesini, Evrenin oluşumundan moleküler ve hücresel yaşama geçişi kavrayabilmesini, Farklı yaşam formlarını ve koşullarını tanımasını, Yer dışındaki gezegenlerde Astrobiyoloji çalışmalarını inceleyebilmesini ve Astrobiyoloji alanındaki gelişmeleri takip etmesini sağlamaktır.


Prof. Dr.Zeynep BOZKURT


1 Astrobiyoloji’yi ve çalışma alanlarını tanıyabilme
2 Hayatın kökenini ve evrimini evrensel anlamda kavrayabilme
3 Evrenin oluşumundan moleküler ve hücresel yaşama geçişi kavrayabilme
4 Farklı yaşam formları ve koşullarını tanıyabilme
5 Yer dışındaki gezegenlerde Astrobiyoloji çalışmalarını inceleyebilme
6 Astrobiyloji alanındaki gelişmeleri takip edebilme

Birinci Öğretim


İngilizce hazırlık programın geçmiş olmak


Yok


Astrobiyloji : Yer’de ve Evrende hayatın kökeni, Büyük patlamadan moleküler hayata geçiş, Temel prebiyotik Kimyası, Moleküler evrimden hücre yaşamına geçiş, Yaşanabilirlik, Güneş Sistemi içinde Astrobiyoloji çalışmaları, Yer benzeri gezegenlerde Astrobiyoloji, Satürn’ün uydusu Titan’da Astrobiyoloji, Jütiter’in uydusu Europa: Jeolojisi ve yaşanabilirlik


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yaşam nedir? Yaşamın temel taşları Rehberli Problem çözümü
2 Yaşamın kökeni ve kalıntıları nasıl çalışılır? Evrendeki Organik madde Rehberli Problem çözümü
3 Erken Yer koşullarında organik molekül sentezi Rehberli Problem çözümü
4 Yer ötesi organik maddenin taşınımı Rehberli Problem çözümü
5 Karmaşıklığa geçiş-Kimyasal sistemlerden biyolojik sistemlere Rehberli Problem çözümü
6 Baş aşağı yaklaşım ve moleküler soy ağacı Rehberli Problem çözümü
7 Yaşanabilir bir gezegenin tanımı Rehberli Problem çözümü
8 Arasınav Arasınav sorularının değerlendirilmesi
9 Yaşanabilirlik Rehberli Problem çözümü
10 Mars'ın Astrobiyolojik incelemesi Rehberli Problem çözümü
11 Mars'ın Astrobiyolojik incelemesi Rehberli Problem çözümü
12 Güneş Sistemi içinde Astrobiyoloji çalışmaları Makale Kritiği
13 Yer benzeri gezegenlerde Astrobiyoloji Makale Kritiği
14 Satürn’ün uydusu Titan’da Astrobiyoloji Makale Kritiği
15 Jüpiter’in uydusu Titan: Jeolojisi ve Yaşanabilirlik Makale Kritiği
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: Rothery, David A., Gilmour, I., Sephton, Mark A., An Introduction to Astrobiology, Cambridge University Press, 2011 Horneck, G. and Rettberg, P. Complete Course in Astrobiology, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KgaA, 2007Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Quiz 1 30
Seminer 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 2 4
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Seminer 1 20 20
Makale Kritik Etme 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Quiz için Bireysel Çalışma 2 20 40
Toplam İş Yükü (saat) 176

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 2 3 3 3 3 3
ÖÇ 2 4 2 5 3 3 3 3
ÖÇ 3 4 2 5 5 3 3 3
ÖÇ 4 4 2 5 3 3 3 3
ÖÇ 5 3 2 5 3 3 3 3
ÖÇ 6 3 2 3 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek