GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST405 GÖKADALAR VE KOZMOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 6,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencinin, içinde bulunduğumuz evrenin yapı taşları olan galaksilerin genel özelliklerini kavrayabilmesini, Son gözlem verilerini takip edebilmesini, bu verilerden yararlanarak galaksilerin yapısını ve dinamiğini anlayabilmesini, galaksi dağılımından yola çıkarak daha büyük boyutta yapıları ve evreni inceleyebilmesini, Gözlem verilerine uyan evren modellerini kavrayabilmesini, Evren modellerini karşılaştırabilmesini, Modellerden yararlanarak evrenin evrimini inceleyebilmesini sağlamaktır.


Prof.Dr. Can Kılınç


1 Gözlem verileri değerlendirerek galaksi sınıflamasını kavrayabilme
2 Galaksi sınıflamasından yararlanarak galaksilerin genel ve fiziksel özelliklerini anlayabilme
3 Büyük ölçeklerde fiziksel kavramları inceleyebilme
4 Teorik bir modelleme yapabilmek için Rölativite teorisi kavramlarını anlayabilme
5 Gözlem verilerini uyan evren modellerini inceleyebilme
6 Yapılan evren modellerini karşılaştırarak analiz edebilme
7 Evren modellerinden yararlanarak evrenin evrimini inceleyebilme
8 Galaksi ve galaksi kümelerin oluşum teorilerini karşılaştırabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Galaksiler: Galaksi katalogları, Galaksi sınıflandırılması, Galaksilerin yapısı, Uzaklık tayini, Aktif galaksiler ve Kuasarlar Evrende Madde dağılımı: Galaksiler arası madde, Süperkümeler, Boşluklar, Evrenin Homojenliği ve İzotropluğu, Galaksi Sayımları, Mikrodalga Ardalan Işınımı, Evrenin Genişlemesi Genel Rölativite Teorisi: Uzay-zaman Kavramı, Tensörler, Einstein Alan Denklemleri, Genel Rölativite Teorisin Deneysel İspatları, Çekimsel Dalgalar, Kara delikler, Rölativitistik Kozmoloji: Einstein Alan Denklemlerinin Kozmolojik Çözümleri, Evrenin Geometrisi, Büyük Patlama Teorisi, Diğer Kozmolojik Teoriler: Newtonian Kozmoloji, Kinematik Rölativite, Sürekli Yaratılma Teorisi, Brans-Dicke Teorisi, Dirac Teorisi, Jordan Teorisi Evrenin Başlangıcı: Genişlemenin İlk Adımları, Madde ve Işınım Enerjisi, Galaksi ve galaksi kümelerinin Oluşum Teorileri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Galaksi katalogları, Galaksi sınıflandırılmaları, Galaksilerin genel özellikleri Katalog İnceleme
2 Galaksilerin yapısı, Uzaklık tayinleri Katalog İnceleme
3 Etkin gökadalar, Kuasarların Enerji problemi Katalog İnceleme
4 Galaksiler arası madde, Okuma-Kaynak Tarama
5 Lokal küme, Süperkümeler, Boşluklar Okuma-Kaynak Tarama
6 Evrenin homojenliği ve izotropluğu, Galaksi Sayımları, Mikrodalga Ardalan ışınımı, Okuma-Kaynak Tarama
7 Kırmızıya kayma, Evrenin Genişlemesi Problemlerin Tartışılması
8 Ara Sınav Rölativite Teorisi, Einstein Alan Denklemleri
9 Genel Rölativitenin Deneysel Testleri Okuma-Kaynak Tarama
10 Gravitasyonel Dalgalar, Kara delikler, Schwarzschild Kara deliği, Kara deliklerin gözlemleri Okuma-Kaynak Tarama
11 Einstein Alan Denklemlerinin Kozmolojik Çözümleri, Evrenin Geometrisi Okuma-Kaynak Tarama
12 Büyük Patlama Teorisi Okuma-Kaynak Tarama
13 Diğer Kozmolojik Modeller, Newtonian Kozmoloji, Kinematik rölativite, Sürekli yaratılma teorisi, Brans-Dicke teorisi, Dirac teorisi, Jordan teorisi Okuma-Kaynak Tarama
14 Evrenin başlangıcı, Genişlemenin ilk adımları, Madde ve ışınım enerjisi, Galaksi ve galaksi kümelerinin oluşum teorileri Okuma-Kaynak Tarama
15 Final sınavı

Roth, G. D., Compendium of Pratical Astronomy, Vol3, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (1994) Contopoulos G., Kotsakis, D. , Cosmology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (1987), Jones, M. And Lambourne, R. J.A., An Introduction to galaxies and cosmology, Cambridge University Press, 2004Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Proje Sunma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Problem Çözümü 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Ev Ödevi 2 6 12
Toplam İş Yükü (saat) 170

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 4 4 3
ÖÇ 2 3 4 5 3 3 3
ÖÇ 3 4 4 5 4 4 3 3
ÖÇ 4 4 5 3 5
ÖÇ 5 4 5 3 4 4 4 3 4
ÖÇ 6 5 5 4 3 3 4 3 4
ÖÇ 7 4 4 3 3 5 4 4 3 4
ÖÇ 8 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek