GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MAT452 NÜMERİK ANALİZ II Seçmeli Ders Grubu 4 8 6,00

LisansÖğrencilere Nümerik analiz ile ilgili temel kavramları vermek.


Prof. Dr. Fadime Dal


1 Nümerik teknikleri kullanarak problem çözebilme
2 Uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama yöntemlerini kullanabilme.
3 Hata analizi yapabilme ve yorumlayabilme
4 analitik yöntemlerle nümerik yöntemler arasındaki ilişkileri kurabilme

Birinci Öğretim


yok


yok


İnterpolasyonlar, Taylor serisi ve fonksiyonların hesaplanması, Taylor polinom yaklaştırması, hata analizi Polinom interpolasyonlarına giriş. Lagrange İnterpolasyonu ve Hata analizi ve Sınırlaması. Newton Polinomları, Bölünmüş Farklar interpolasyonu. Eşit aralıklı interpolayon hesaplamaları ve diğer interpolasyon formları. Ters interpolasyon, Spline İnterpolasyonları, Rasyonel interpolasyon ve Padé yaklaşımları ve hata analizi. Chebyshev polinomları. Eğri uyarlaması ve En küçük Kareler


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İnterpolasyonlar genel tanım ve işlevleri, Taylor serisi ve fonksiyonların hesaplanması, Taylor polinom yaklaştırması, hata analizi konu ile ilgili örnek çözümü
2 Polinom interpolasyonlarına giriş. Lagrange İnterpolasyonu ve Hata analizi ve Sınırlaması soru çözümü
3 Newton Polinomları, Bölünmüş Farklar interpolasyonu ve Hata tanımları soru çözümü
4 Eşit aralıklı interpolayon hesaplamaları ve diğer interpolasyon formları. Ters interpolasyon soru çözümü
5 Rasyonel interpolasyon ve Padé yaklaşımları ve hata analizi soru çözümü
6 konu tekrarı
7 konu tekrarı
8 Ara sınav
9 Eğri uyarlaması ve En küçük Kareler yaklaşımları çeşitli uygulamaları örnek çözümü
10 Nümerik Türev örnek çözümü
11 Birinci türevin yaklaşık hesabı örnek çözümü
12 Nümerik türev formülleri ve interpolayon polinomları yardımıyla çıkarılmaları ve hata analizleri. soru çözümü
13 Nümerik integral, Newton-Cotes formüllerin analitik oluşumu soru çözümü
14 Adi diferansiyel denklemlerin nümerikçözümleri soru çözümü
15 final sınavı

Curtis F. gerald, Patrick O. Wheatley, applied numerical analysis, addison wesley pub. (4. ed) . John H. Mathews, Numerical Methods, Prentice Hall (1987); Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis, (5th edYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Toplam 0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 15 4 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Ev Ödevi 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 166

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 5 4 4
ÖÇ 2 5 4 3 4
ÖÇ 3 5 5 4 4
ÖÇ 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek