GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST404 EXTRAGALACTIC ASTRONOMY Seçmeli Ders Grubu 4 8 6,00

Lisans


İngilizce


Bu ders kapsamında, galaksilerin morfolojik, dinamik ve kimyasala özellikleri, aktif galaksi, galaktik jetler, disk, galaksi grup ve kumeleri, kara delikler, karanlık madde ve çekimsel merçeklenme olayları, galasksiler arası ortam, X-ışın kümeleri ve Sunyaev–Zeldovich etkisi, gravitasyonel dalgalar, madde ve ışınımın evrendeki özelliklerini anlamayı amaçlamaktadır.


Prof. Dr.Kadri YAKUT


1 Galaksilerin yapısal, dinamik ve kimyasal özelliklerini kavramak
2 Yıldız patlamalarını ve aktif galaksileri ve galaksi grup ve kümelerini kavramak
3 Karanlık maddeyi ve çekimsel merceklenmeyi kavramak
4 Kara delikleri tanımlamak ve gravitasyonel dalga fiziğini kavramak
5 Galaksilerarası ortamı kavramak,X-ışın kümelerini ve Sunyaev–Zeldovich etkisini kavramak
6 Evrendeki madde ve ışınımın evrim özelliğini tanımlamak
7 Çok büyük kütleli kara delikler, galaktik jeler, disk fiziğini anlama
8

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Basic Formulae of Cosmology and Galactic Dynamics - Galaxy Types and Classifications:Elliptical Galaxies, Spiral Galaxies, Dwarf Systems - Spiral Galaxies and Dwarf Systems - Component of Galaxies: plasma, atoms, molecules, dust, magnetic field, bulge, disk, dark matter - Supermassive Black Holes - Galactic jets - Quasar Absorption Lines - Emission Line Physics - Chemical Evolution - Black holes - Gravitational Lenses - Gravitational waves - The Physics of X-ray Gas - X-ray Clusters - The Sunyaev–Zeldovich Effect


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kozmoloji ve galaksiler için temeller Güncel makale tartışması
2 Galaksi tipleri ve sınıflandırmaları Güncel makale tartışması
3 Galaksi tipleri ve sınıflandırmaları Güncel makale tartışması
4 Kara delikler (Gözlemler) Güncel makale tartışması
5 Kara delikler (Kuram) Güncel makale tartışması
6 Gravitasyonel dalgalar (Gözlem) Güncel makale tartışması
7 Gravitasyonel dalgalar (Kuram) Güncel makale tartışması
8 Arasınav
9 Kuazar soğurma çizgileri Güncel makale tartışması
10 Salma çizgilerinin fiziği Güncel makale tartışması
11 Çekimsle merçeklenme Güncel makale tartışması
12 X-ışın galaksi kümeleri Güncel makale tartışması
13 X-ışın galaksi kümeleri Güncel makale tartışması
14 Sunyaev–Zeldovich Etkisi Güncel makale tartışması
15 Uygulamalar Grup tartışması
16 Final Sınavı

Peter Schneider, Extragalactic Astronomy and Cosmology: An Introduction, 2006, Springer Joachim E. Trümper and Günther Hasinger, The Universe in X-Rays, 2008 Francoise Combes, Patrick Boissé, Alain Mazure and Alain Blanchard, Galaxies and Cosmology, 2010Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Beyin Fırtınası 2 8 16
Rapor Hazırlama 1 10 10
Seminer 1 10 10
Makale Yazma 1 15 15
Makale Kritik Etme 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Sözlü Sınav 1 1 1
Ev Ödevi 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 143

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 4
ÖÇ 2 5 3 4
ÖÇ 3 4 5 4 4
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 4 3 4 3
ÖÇ 6 4 4 2 5
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek