GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST410 ASTROARKEOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 6,00

Lisans


Türkçe


İnsanlığın başlangıcından bugüne değin, astronomi biliminin evreni sorgulayarak, günlük yaşam gereksinimlerine ve temel bilimlere nasıl kaynaklık ettiğini, astronomi biliminin evreni anlayışımızda tüm temel bilimleri kullanan ve onların birbiriyle bağlantısını sağlayan pozitif bir bilim alanı olduğunu, astronomi biliminin günlük yaşam içine nasıl nüfuz ettiğini, farklı kültürlerin bıraktığı kalıntıların izlerini sürerek bilimde gelinen noktanın insanlığın ortak başarısı olduğunu farkedebilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Günay TAŞ


1 Astronomi biliminin ne olduğunun ve öneminin anlaşılabilmesi,
2 Günlük yaşamın önemli parçaları olan kültür ve tarihe ilişkin kalıntıların, günlük temel bilimlere katkısının ve verdiği ilhamın farkedilebilmesi,
3 Temel bilimlerin gündelik yaşamdan ve insandan bağımsız olmadığının kavranabilmesi,
4 Bir ülkede arkeoastronomik kalıntıların bulunmasının bilimsel ve kültürel değerinin ve insanlık mirası kavramının farkedilebilmesi,
5 Bilginin çağlar boyunca değişik kanallarla aktarılmasının bilimde çoğulculuk ve mütevazilik açısından öneminin kavranabilmesi,
6 Çok-alanlı yeni bilimlerin geniş bir bilimsel bakış açısı sağladığının kavranabilmesi,
7 Öğrencinin dinleyerek, uygulayarak ve araştırarak kazandığı birikimi, yazılı ve sözlü olarak sunabilmesi.

Birinci Öğretim


Yok


Fen, Sosyal ya da Sağlık alanlarında eğitim veren tüm Fakültelerin öğrencilerine açık


Astronomi alanına arkeolojik, antropolojik ve tarihsel bir yaklaşım, Astronomik alt yapı, Gözlem yöntemleri ve sorunlar, Zaman ve takvim, Güneş sistemi kaynaklı gökyüzü olayları, Gökcisimlerinin görünür hareketleri, kon düzenekleri, Kültürlerde astronomi, Antik çağ gözlemevleri, Paleolitik ve Neolitik kültürler, Mezopotamya bölgesi, Matematiksel astronomi, Teleskop öncesi astronomi, Farklı dünya bölgelerindeki kültürlerde astronomi ve insan etkileşmesi, Gökyüzünün isimlendirilmesi, İnsanlığın ortak mirası: Gökyüzü


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Arkeoastronominin tanımı; Astronomiye Arkeolojik, Antropolojik ve Tarihsel bir bakış; tanımlar Astronom İçin Astroarkeolojinin Anlamı; Astroloji ve Astronomi
2 Astronomik alt yapı, Gökyüzünün temel özellikleri, Gök küresi, Kon düzeneklerine bir bakış Temel Güneş ve Ay hareketleri, Gece-gündüz kavramı, med-cezir kavramı
3 Geçici olaylar, mevsimler, Gezegen hareketleri, Güneş ve Ay tutulmaları
4 Kuyrukluyıldız, meteorlarla ilişkili olaylar; değişen yıldızların, nova ve süpernovaların farkedilmesi Gökyüzündeki yıldız deseninin değişmesi-Takımyıldızlar
5 Zaman ve takvim, dönence ve ılım noktaları Ödev I, Tartışma Soru-Yanıt
6 Gözlem yöntemleri ve sorunlar Farklı kültürlerden kalıntıların astronomik tarihlenmesi
7 Eski Gözlemevleri-I: Gezegen ve Yıldız gözlemleri, Eski Gözlemevleri-II: Güneş ve Ay gözlemleri,
8 Kültürlerde astronomi, Rapor: Arkeastronomik kalıntıların değerlendirilmesi. Kaynak tarama, bir döküman hazırlama ve bir ppt sunum yapma. Tartışma, Soru-Yanıt
9 ARASINAV Arasınav sorularının yanıtlanması, Soru-Yanıt, Tartışma
10 Paleolitik ve Neolitik kültürler, Megalit yapıların bulunması, değerlendirilmesi Mezopotamya, Sümer ve Babil kalıntıları, günlükler
11 Farklı kültürlerde astronomi I: Arap kültürü ve islam, İran ve Hint kültürleri Farklı kültürlerde astronomi II: Yunan kültürü, Matematiksel astronomi, Akdeniz ve Kuzey Afrika, Güney-doğu Asya
12 Farklı kültürlerde astronomi IIII: Çin, Kore, Japon Kültürleri, Çin kronolojileri, günlükler Küçük ödev
13 Kuzey, Güney Amerika kültürleri, Orta Amerika kültürleri, Akdeniz, Kuey Afrika dikilitaşları, Güneydoğu Asya kültürleri
14 Sajama çizgileri ve Ceque sistemleri Ödev II, Tartışma Soru-Yanıt
15 Gökyüzünün isimlendirilmesi Astroarkeolojik veritabanlarının tartışılması
16 İnsanlığın ortak mirası: gökyüzü Dersin genel yıllık değerlendirmesi, Tartışma, Soru-yanıt Final Sınavı

- Prof. Dr. Günay Taş “Astroarkeoloji” ders notları - David H. Kelley (Author), Eugene F. Milone (Author), A.F. Aveni (Foreword), 2011, “Antik Gökyüzünün Keşfi: Bir Antik ve Kültürel Astronomi İncelemesi”, (Springer Books) - Clive L.N. Ruggles, 2005, “Ancient Astronomy: An Encyclopedia of Cosmologies and Myth”, ABC and Clio Ltd., ISBN 1851094776 - Dersin hocası tarafından verilecek bilimsel makale, bilgisayar yazılımları ve web sayfalarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Proje Sunma 2 15 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Performans 2 12 24
Ev Ödevi 2 28 56
Toplam İş Yükü (saat) 174

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5
ÖÇ 2 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5
ÖÇ 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5
ÖÇ 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5
ÖÇ 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5
ÖÇ 6 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 5
ÖÇ 7 5 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek