GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM302 NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamında yaşam bilimlerinde nanoteknolojinin güncel uygulamaları aktarılacak olup, nanoskalalı biyomateryallerin geliştirilmesi, uygulamaları ve nanofabrikasyon teknolojisi üzerinde durulacaktır.


Assoc. Prof. Dr. Sinan Akgöl


1 Nanobiyoteknoloji ile ilgili temel kavramları öğrenme, uygulama
2 Nanobiyoteknoloji ile ilgili yenilikleri/gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme
3 Nanobiyoteknoloji için alternatif nanoparçacık kurgulayabilme
4 Nanobiyoteknolojide kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
5 Söz konusu alandaki araştırma sonuçlarını algılayabilme ve yorumlayabilme, sunabilme
6 Çağdaş sonuçları takip edebilme

Birinci Öğretim


Biyokimya


Yok


Giriş, Nanobiyoteknolojinin bir uygulama alanı olan nanoskalalı materyallerin biyolojik sistemlere uygulaması ve nanosistemlerin yeni nanoskalalı materyallerin üretiminde kalıp yada model olarak kullanımları, nanotıp, nanobiyosensör, nanoakışkanlar ve nanobiyosistemlerin özel uygulamaları, organik ya da biyolojik materyalleri temel alan sistemlerin hazırlanması, fabrikasyonu, MEMS/NEMS, nanopartiküller, nanoteller, nanotüpler. Nanolitografik Teknikler ve Nanodesenleme. Fotolitografi. Nanolitografi. Elektron Demeti Litografisi. Dip Pen Nanolitografi. Plazma Litografi. Polimer Karışımları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Nanobiyoteknolojinin bir uygulama alanı olan nanoskalalı materyallerin biyolojik sistemlere uygulaması ve nanosistemlerin yeni nanoskalalı materyallerin üretiminde kalıp yada model olarak kullanımları
3 Nanotıp
4 Nanobiyosensör, nanoakışkanlar ve nanobiyosistemlerin özel uygulamaları
5 Organik ya da biyolojik materyalleri temel alan sistemlerin hazırlanması, fabrikasyonu, MEMS/NEMS.
6 Nanoteller, Nanopartiküller, nanotüpler
7 Nanolitografik Teknikler ve Nanodesenleme
8 Arasınav
9 Fotolitografi. Nanolitografi.
10 Elektron Demeti Litografisi
11 Dip Pen Nanolitografi
12 Plazma Litografi
13 Polimer Karışımları
14 Sunum
15 Sunum
16 Final sınavı

Ratner,M. Ratener,D. (2003) Nanotechnology A Gentle Introduction to the Next Big Idea, Prentice Hall, ISBN: 0131014005 Oded Shoseyov (Author, Editor), Ilan Levy (Editor), “NanoBioTechnology: BioInspired Devices and Materials of the Future”, Humana Press, 2008, USA.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Proje Hazırlama 2 5 10
Proje Sunma 2 2 4
Seminer 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 80

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek