GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
THU201 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ders 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, üniversite öğrencilerinin bilgi, birikim ve yaratıcılıklarını kullanacakları toplumsal hizmet projeleri tasarlayıp, uygulayarak, sosyal sorumluluk konusundaki duruşlarının güçlenmesinin sağlanmasıdır.


Dr. Öğr. Üyesi Dicle ZENGİN ÇAMURDAN


1 Topluma karşı sorumluluk duygusu geliştirebilme
2 Yaşanılan çevrenin sorunlarına duyarlılığı arttırabilme
3 Girişimcilik ve inisiyatif alma kapasitesini arttırabilme
4 Üniversiteye ve topluma aidiyet duygularını geliştirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derse Giriş, Temel Kavramlar: Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Sosyal sorumluluk Kampanyalarına Genel Bakış, Proje konularının belirlenmesi( çocuklar, yaşlılar, kadınlar, çevre sorunları, eğitim ve öğrenme sorunları yaşayanlar, hastalar ve sağlık sorunları vb.) Proje hazırlama ve sunum.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri
2 Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Sosyal sorumluluk Kampanyalarına Genel Bakış
3 Proje hazırlama ve sunum
4 Proje hazırlama ve sunum
5 Proje hazırlama ve sunum
6 Proje hazırlama ve sunum
7 Proje hazırlama ve sunum
8 Arasınav (Vize)
9 Proje hazırlama ve sunum
10 Proje hazırlama ve sunum
11 Proje hazırlama ve sunum
12 Proje hazırlama ve sunum
13 Proje hazırlama ve sunum
14 Proje değerlendirme
15 Proje değerlendirme
16 Final Sınavı

1- Ege Üniversitesi WEB sitesinin izlenmesi 2-Topluma hizmet projelerinin takip edilmesiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Derse Katılım 1 50
Uygulama/Pratik 1 25
Rapor Hazırlama 1 25
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 15 2 30
Proje Hazırlama 5 6 30
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 5 5 5 5
ÖÇ 2 4 3 4 4 4 5
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 5 5
ÖÇ 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek