GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ001 NANOTEKNOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Nanoteknoloji hakkında genel içerikli bilgi edinmek, nanoteknolojik malzeme ve üretim tekniklerini öğrenmek, Nanoteknolojik aygıtların çalışma prensiplerini temel seviyede öğrenmek ve uygulamaları hakkında bilgi edinmek


Gökhan UTLU


1 Güncel teknoloji uygulamalarını kavrayabilme
2 Güncel hassas teknolojiler ile ilgili terminolojiyi tanıma
3 Güncel bilimsel konuları araştırabilme ve anlayabilme
4 Ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel gelişmeleri takip edebilme
5 Nanoteknoloji ile ilgili güncel bilimsel konuları uluslararası ortamlarda tartışabilme

Birinci Öğretim-


Nanoteknolojiye giriş; Nanoteknolojik aygıtların özellikleri ve malzeme üretim teknikleri; Nano boyutlarda görüntüleme yöntemleri (temel seviye AFM ve SEM); Nanoteknolojik aygıtlar ve kullanım alanları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Nanobilim ve nanoteknolojiye giriş
2 Nanoteknolojinin tarihçesi ve kronolojik gelişimi
3 Nanoboyutlarda ölçü (Milimetreden nanometreye karşılaştırma)
4 Malzemelerde boyut kavramı, Nano boyutlarda malzeme özellikleri
5 Nanoteknolojik malzeme üretim teknikleri -1
6 Nanoteknolojik malzeme üretim teknikleri -2
7 Ara sınav
8 Nano boyutlarda analizlere giriş
9 Mikroskopların tarihçesi ve Nanoölçekte görüntüleme
10 AFM sisteminin çalışma prensibi (temel düzey)
11 SEM,TEM sistemlerinin çalışma prensibi (temel düzey)
12 Nanobilim açısından karbon ve karbon nano yapılar
13 Nano aygıtların özellikleri ve Üretim yöntemleri
14 Nanoteknolojinin uygulama alanları
15 Nanoteknolojik ürünler
16 Final Sınavı

Nanoteknoloji ve nanofizik Kitapları, Bilimsel dergiler ve Bilimsel içerikli web sayfaları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 2 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5
ÖÇ 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5
ÖÇ 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek