GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KİM008 ÇEVRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Ekosistem hakkında bilgi vermek; Günümüzdeki çevre problemlerinin nedenlerini ve önleme yöntemlerini tartışmak; Katı atık yönetimi hakkında bilgi vermek; Geri kazanım teknolojileri hakkında bilgi vermek; Atık suların arıtılmasında uygulanan temel süreçler anlatmak; Hava kirliliğinin oluşum nedenleri, kirliliği önleme ve giderme konularında bilgiler vermek


Prof. D. Jale Yanık


1 Türkiye’de ve Dünyadaki çevre sorunlarını ve alınması gereken önlemleri tartışabilme.
2 Çevre koruma yasaları hakkında genel bilgi edinme
3 Çevre konusunda çoklu disiplinli bakış açısı gerekliliğini kavrama.
4 Atık suların arıtılmasında uygulanan yöntemleri açıklayabilme.
5 Geri kazanım teknolojilerini öğrenme
6 Hava kirletici kaynakları tanıma ve önleme yöntemlerini kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ekosistemin tanıtımı, toprak kirliliği, katı atık yönetimi ve geri kazanım yöntemleri, atık su ve arıtımı, hava kirliliği ve emisyon kontrol yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ekoloji ve Ekosistem: Ekosistemdeki Prosesler, Ekolojik Dengenin Bozulması
2 Toprak Kirliliği: Erozyon, Madencilik, Gübreleme
3 Katı Atık Yönetimi: Katı Atık Yönetimindeki Hiyerarşi, Endüstriyel Atıklar
4 Katı Atık Yönetimi: Evsel Katı Atıklar, toplanması ve işlenmesi, Düzenli Deponi, Kompostlama
5 Atık Plastikler, Kağıtlar, Metaller ve Camların Geri Kazanımı
6 Su Kalite Özellikleri: Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik özellikler, Su Kirliliği ve Kaynakları
7 Atık Su Arıtım Prosesleri: Arıtma Sistemi Dizayn Parametreleri, Fiziksel Arıtma Prosesleri, Arasınav
8 Atık Su Arıtım Prosesleri: Fiziksel Arıtma Prosesleri
9 Atık Su Arıtım Prosesleri: Kimyasal Arıtma Prosesleri
10 Atık Su Arıtım Prosesleri: Biyolojik Arıtma Prosesleri
11 Hava Kirliliği: Hava kirleticiler ve Kaynakları
12 Hava Kirliliği: Partikül Madde Kontrolü, NOx kontrolü
13 Hava Kirliliği: Gaz ve Buharların Kontrolü, SO2 kontrolü
14 Proje Sunumları

DERS KİTABI: 1.The handbook of environmental chemistry Volume 4, O. Hutzinger ISBN: 0387539999 2. Wastewater Engineering (Treatment and Reuse) Metcalf&Eddy (2003) ISBN:0-07-041878-0 3. Enviromental Science and Technology, Stanley E.Manahan ISBN: 1-56670-213-5 YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Waste Management Practices Municipal, Hazardous, and Industrial, John Pichtel ISBN: 978-0-8493-3525-9, CRC Press 2. Konu ile ilgili internetdeki sitelerYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 3 39
Deney 5 7 35
Rapor Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 5 5 25
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 19 19
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek