GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MAT002 NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere; nesneye dayalı bir programlama diline giriş yapmak ve bu dil ile ilgili temel kavramları öğretmektir.


Dr. Öğr. Üyesi Arif GÜRSOY


1 Nesne tabanlı programlama araçlarını tanıyabilme
2 Form kullanımını öğrenebilme.
3 Nesne tabanlı programlamada nesne mantığını kavrayabilme
4 Nesne tabanlı programlamayı bilimsel problemlerde araç olarak kullanabilme
5 Nesneye yönelik programlama dillerinde bir proje yapabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tümleşik Geliştirme Ortamı (IDE), değişkenler, veri türleri, kontrol yapıları, Ortak form kontrolleri, Ortak özellikler (properties), Dizi ve karmaşık veri türleri, Metot ve fonksiyonlar, Olay (event) metotları, Nesne tanımlama, form kullanımı ve formlar arası bilgi değişimi, Hata fırlatma ve yakalama (throw-catch-finally)


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tümleşik Geliştirme Ortamı (IDE) kullanımı ve özellikleri
2 Değişkenler, değişken tipleri, dizi ve matris; aritmetiksel ve matematiksel işlemciler.
3 Koşul deyimleri, Döngü deyimleri
4 Fonksiyonlar
5 Nesneler ve tanımlamaları, özellikleri, metotlar, olaylar
6 Nesneler ve tanımlamaları, özellikleri, metotlar, olaylar
7 Nesneye yönelik programlamada Fonksiyonlar ve kullanımları Matematiksel Fonksiyonlar String Fonksiyonlar Zaman ve Tarih Fonksiyonları
8 Ara sınav
9 Nesneye yönelik programlamada Fonksiyonlar ve kullanımları Matematiksel Fonksiyonlar String Fonksiyonlar Zaman ve Tarih Fonksiyonları
10 Form ve diğer kontroller
11 Form ve diğer kontroller
12 Kontrollerin olaylarını kullanabilme
13 Kontrollerin olaylarını kullanabilme
14 Dosya İşlemleri
15 Hata Yakalama
16 YARIYIL SONU SINAVI

1. C# How to Program, H. M. Deitel, P. J. Dietel, J. A. Listfield, and T. R. Nieto, Prentice Hall, 2001 2. Java ile Nesne Programlama, T. Karaçay, Seçkin Yayıncılık, 2012 3. Simply C#: An Application-Driven¿ Tutorial Approach, H. M. Deitel, P. J. Deitel, T. Hoey, C. H. Yaeger, 2003 4. Visual C#.NET 2.0, Nihat Demirli & Yüksel İnan, Palme Yayıncılık, 2008 5. C# Builder. Net Baslangic Rehberi, İhsan Karagülle, Türkmen Kitabevi, 2006 6. Java: How to Program, P. Deitel, H. Deitel, Prentice Hall, 2014


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 70
Ev Ödevi 1 30
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Quiz için Bireysel Çalışma 1 6 6
Ev Ödevi 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 91

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 4
ÖÇ 2 3 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek