GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MAT006 SEMBOLİK MANTIK Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı kanıtları anlamak ve yazmak için gerekli teknikleri öğreterek öğrencileri, problem çözmeden teorem kanıtlarına geçişine hazırlamak; öğrencileri matematik diline ve dilin nasıl yorumlandığına alıştırmak için lojik ve kümeler kuramının temel kavramlarını vermek; öğrencilerin aksiyomatik yaklaşımları tanıması; ispat yöntemlerini kavrayarak bu yöntemleri teorem ispatlarında etkin bir şekilde kullanabilmesini sağlamaktır.


Doç. Dr. Tahsin ÖNER


1 Önermeler ve yüklemler mantığını kavrayabilir.
2 Problem çözmede uygun yaklaşımları tasarlayabilir.
3 Teorem ve problemleri örneklendirebilir.
4 Soyut düşünme becerisini problem çözmeye uygulayabilir.
5 Matematiksel Tümevarım İlkesini uygulayabilir.
6 Bir muhakemenin geçerliliğini araştırabilir.
7 Bazı mantıksal bilmeceleri çözebilir.

Birinci Öğretim


-


-


Mantıksal Nasıl Düşünülür; Önermeler Mantığı: Türetimsel Akıl Yürütme ve Mantıksal Bağlaçlar; Doğruluk Çizelgeleri; Değişkenler ve Kümeler; Kümeler Üzerine İşlemler; Totolojiler; Akıl Yürütmeler; Geçerli Akıl Yürütmeler; Niceleme Mantığı; Matematiksel Tümevarım İlkesi; Matematiksel Paradokslar; Mantıksal Bilmeceler; Güncel Yaşamdan Örneklerle Matematik; Matematik ve Güzel Sanatlar; Matematik ve İş Dünyası


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mantıksal Nasıl Düşünülür
2 Önermeler Mantığı: Türetimsel Akıl Yürütme ve Mantıksal Bağlaçlar; Doğruluk Çizelgeleri
3 Değişkenler ve Kümeler; Kümeler Üzerine İşlemler; Totolojiler
4 Akıl Yürütmeler; Geçerli Akıl Yürütmeler
5 Akıl Yürütmeler; Geçerli Akıl Yürütmeler
6 Niceleme Mantığı
7 Niceleme Mantığı
8 Ara Sınav
9 Matematiksel Tümevarım İlkesi
10 Matematiksel Paradokslar
11 Mantıksal Bilmeceler
12 Güncel Yaşamdan Örneklerle Matematik
13 Matematik ve Güzel Sanatlar
14 Matematik ve İş Dünyası
15 Matematik ve İş Dünyası
16 Final Sınavı

1. Kanıt Nasıl Yapılır, M. Terziler ve T.Öner, PALME Yayıncılık, 2012 (How To Prove It, Daniel J. Velleman, Cambridge University Press;, 2006). 2. Matematikçi Gibi Düşünmek, , M. Terziler ve T.Öner, PALME Yayıncılık, 2010 (How to Think Like a Mathematician; Kevin Houston, Cambridge University Pres, 2009). 3. Using and Understanding Mathematics, F. Bennett and W. Briggs, Pearson, Addison Wesley.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 3 16 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 23 23
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 3 3 3
ÖÇ 2 4 3 3 3
ÖÇ 3 4 3 3 3
ÖÇ 4 4 3 3 3
ÖÇ 5 4 3 3 3
ÖÇ 6 4 3 3 3
ÖÇ 7 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek