GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MAT004 SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Özellikle matematik ve mühendislik problemlerini Real sayılarda ardışık yaklaşım tekniklerini kullanarak çözme ve çözüm yöntemlerini bilgisayara uygulama hedeftir.


Prof. Dr. Fadime DAL


1 Matematik ve mühendislik problemlerinin ardışık teknikler kullanılarak yaklaşık çözümlerini bulabilme.
2 çözüm yöntemlerini olarak algoritmik ifade edebilme

Birinci Öğretim


yok


[Yok]


Lineer olmayan denklemlerin çözümü. lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü. Lineer denklem sistemlerinin ardışık çözümleri. Sonlu farklar ,polinomial interpolasyon. İki ve daha fazla değişkenli interpolasyon.Nümerik türev.Nümerik belirli integrasyon.Katlı integrasyon


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Lineer olmayan denklemlerin çözüm yöntemleri 1
2 Lineer olmayan denklemlerin çözüm yöntemleri 2
3 Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü 1.
4 Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü 2
5 Lineer denklem sistemlerinin klasik çözümleri
6 Lineer denklem sistemlerinin ardışık çözümleri
7 ara sınav
8 Sonlu farklar ,sonlu farklarla Newton interpolasyonu
9 İki ve daha fazla değişkenli interpolasyon.1
10 İki ve daha fazla değişkenli interpolasyon.2
11 Nümerik türev
12 tek katlı belirli integral
13 tek katlı belirli integral 2
14 Iki katlı belirli integral


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 81

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 4 5 4
ÖÇ 2 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek