GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MAT003 LOJİK TASARIMI Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere; Boole cebrini tanıtmak, mantık birimlerinin iç yapılarını tanıtmak, öğrencinin kendi kendine çalışan devreler üretebilmesini sağlamaktır.


Doç. Dr. Aysun Aytaç


1 Lojik fonksiyon kavramını öğrenip, lojik devre uygulamalarını anlayabilme
2 Mantık birimlerinin içyapılarını öğrenebilme.
3 Bilgisayarın işleyişini anlayabilme.

Birinci Öğretim


yok


yok


Sayı sistemleri, Sayı sistemleri arasında çevirmeler, Kodlama, Boolean Cebri ve Doğruluk Tabloları, Lojik Kapılar, Lojik fonksiyonlar ve onların görünüm Biçimleri, En küçükleme Yöntemleri (Quin McCloskey Yöntemi, Karnough Diyagramları), yeni lojik kapıları ve onların tasarımı. Sağlam küme tanımı verilip yeni teknolojiler incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sayı Sistemleri, İkili ve Sekizli Sayı sistemleri
2 Sayı Sistemleri, Onaltılı Sayı sistemi ve Sayı Sistemleri arasında Çevirmeler,
3 Kodlama, BCD kodu, 84-2-1 Kodu, Üç-İlave Kodu, Gray Kodu, Parity Kodu
4 Boolean Cebri ve Doğruluk Tabloları,
5 Lojik Kapılar, Lojik fonksiyonlar,
6 Tümleşik Değilleme
7 Lojik Teoride Fonksiyonların Görünüm Biçimi
8 Ara sınav
9 En küçükleme yöntemi- Quin McCloskey Yöntemi
10 Quin McCloskey Yöntemi- Asıl asal bileşenler elemesi
11 En küçükleme yöntemi- Karnough Diyagramları
12 Karnough Diyagramları
13 Karnough Konaklığı_Aldırmama Koşulu,
14 Çok çıktılı Lojik devrelerin En küçüklenmesi
15 Lojik Devrelerin NAND, NOR, XOR ve XNOR kapılarıyla ifadesi
16 Yarıyıl sonu sınavı

1) Mustafa Yağımlı, Feyzi Akar; Dijital Elektronik, Beta Basım A.Ş, 4. Baskı 2) M. Morris Mano, Sayısal Tasarım, Prentice-hall, Inc.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 29 29
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 3 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek