GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN035 TEMEL HUKUK Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

LisansHukuku açıklamak; hukuk kurallarını diğer toplumsal kurallardan ayıran özellikleri, hukukun dallarını, Türk pozitif hukukunun kaynaklarını, yazılı hukuk, örf ve adet hukuku, yargı organlarının kararları ve yorumları, Hukukta kişi ve kişiliği; tüzel kişiler, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi konularını, hakların öznesi olarak kişiler, kişiliğin korunması, Haklar; hak türleri, hakların edinimi, kullanımı ve kaybı, hukuki olaylar, hukuki eylemler ve sonuçlarını öğretmek


Prof. Dr. Güliz ULUÇ


1 Bu dersi alan öğrenci, hukukun toplumsal işlevi, hukuk kurallarının bulunduğu yerler ve özelliklerini bilir.
2 Bu dersi alan öğrenci, hukukun dallarını öğrenip ayırt edebilir.
3 Bu dersi alan öğrenci, hukukun dallarını öğrenip ayırt edebilir.
4 Bu dersi alan öğrenci, kişilik hakları kategorilerini bilerek, temel hak ve özgürlüklere olası saldırılarda savunma mekanizmalarını kullanma yollarını bilir.

Birinci Öğretim


Yok.


Yok.


Hukukun dalları, Türk pozitif hukukunun kaynakları; Hukuk kurallarını diğer toplumsal kurallardan ayıran özellikler, yazılı hukuk, örf ve adet hukuku, yargı organlarının kararları ve yorum; kişi ve kişilik; kişiliğin korunması, Haklar; hak türleri, hakların edinimi, kullanımı ve kaybı, hukuki olaylar, hukuki eylemler ve sonuçlarını kapsayan bir derstir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 Hukukun toplumsal işlevi
3 Hukukun diğer toplumsal davranış kurallarından farkı
4 Hukuk kurallarının özellikleri
5 Yaptırım
6 Hukukun kaynakları ve Anayasa
7 Anayasanın yapılması, değiştirilmesi, Anayasa Mahkemesi ve başvuru yolları
8 Arasınav (Vize)
9 Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Uluslararası Antlaşmalar, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Örf ve Adetler, Öğreti
10 Hukukun Dalları, kamu hukuku- özel hukuk ayrımı
11 Anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, yargılama hukuku, uluslararası hukuk
12 Medeni hukuk, ticaret hukuku, uluslar arası özel hukuk
13 Karma nitelikli hukuk dalları, iş hukuku, fikri hukuk
14 Anayasal haklar ve ödevler
15 Kişi, kişiliğin doğuşu ve Kişilik hakları
16 Final

BİLGE, Necip (2002); Hukukun Başlangıcı, Turhan Kitapevi, Ankara BİLGİLİ, Fatih (2012); Hukukun Temel Kavramları, Dora Basım Yayın, Bursa. Yardımcı Kaynaklar: GÖZÜBÜYÜK, Şeref (2003); Hukuka Giriş, Ankara Turhan


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 89

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek