GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN018 DANS EĞİTİMİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı dans aracılığı ile hareket becerileri, bilişsel becerileri, koreografik ve yaratıcı usulleri, sosyal ve estetik becerileri, postürü, vücut imajını, artistik sunumu, sağlıklı olmayı geliştirmek, farklı dans formlarını tanıtmaktır


Asst.Prof.Dr. Emine Kutlay


1 1. Hareket potansiyeli, estetik beceri, ritim duygusu ve hayal gücünü arttırabilme, ve bu kazanımları kendi spor dalına aktarabilme,
2 2. Dans aracılığı ile düşünce ve duyguları yaratıcı hareket deneyimleriyle kendini ifade edebilme,
3 3. Duygusal fiziksel sosyal-eğlenceli sağlıklı bir çevre oluşturma ve geliştirebilme
4 4. Toplumun bütün popülasyonlarda dansa ilişkin konsept geliştirebilme
5 5. Farklı dans uygulamalarını kavrayabilme
6 6. Dans kurs/seminerleri ve onun en yeni bilgilerini takip edebilme
7 7. Dans’ta teknolojiyi onun bütün yaklaşımlarını, literatür, bilimsel makaleler ve performansları takip edebilme,

Birinci Öğretim


Yok


CD/DVD player, ayna, bale tutunma barı


Dansın tarihçesi, Neden dansa ihtiyaç duyuyoruz? Dans terminolojisi, kültürel farklılıklar ve dans, video kaset (CD) izleme, profesyonel dansçıların vücut hareketlerini ve performanslarını analiz etme, basit ritimleri tanıma, ritim, müzik ve alanı kullanma, uzaysal farkındalık, hayal gücünü kullanma, ritmik oyun ve aktiviteler, lokomotor and lokomotor olamayan hareketler, doğaçlama, temel vücut hareketleri, uzanmayı geliştirme ve gerilimi rahatlatma, adımlama teknikleri, koordinasyon, denge, bağlantı, esnekliğin gelişimi, gövdenin kuvvetlenmesi, temel bale egzersizleri, dans kompozisyonu ve koreografi, yaratıcı düşünce şekilleri, hareket farkındalığı ve hayal gücü, duygusal gelişim ve ifade, dansta pratik uygulamalar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dansın tarihçesi, Neden dansa ihtiyaç duyuyoruz? Dans terminolojisi, kültürel farklılıklar ve dans, video kaset (CD) izleme, tüm dans formlarında profesyonel dansçıların vücut hareketlerini ve performanslarını analiz etme
2 Basit ritimleri tanıma (2/4, ¾, 4/4), ritim, müzik ve alanı kullanma, uzaysal farkındalık (düzlemler, yönler, yörüngeler, yükseklik seviyeleri, yol katetme şekilleri), hayal gücünü kullanma, ritmik oyun ve aktiviteler, lokomotor ve lokomotor olmayan hareketleri kullanma
3 Dansı yaratma ve uygulama, doğaçlama, temel vücut hareketleri, uzanmayı arttırma gerilimi rahatlatma (kasılma- gevşeme), adımlama teknikleri, yol katetmeler, sekmeler ve hoplamalar, salınımlar ve daireler, dönüşler, dalgalar,
4 Temel vücut hareketleri, koordinasyon ve dengeyi geliştirme, bağlantı, esneklik, gövdeyi güçlendirme, vücudun eklemlerinin fonksiyonlarını anlama
5 Temel bale egzersizleri (barda ve yerde), temel ayak ve kol pozisyonları
6 Dans komposisyonları ve koreografi, hareketlerin mantıksal bağlantıları, akıcılık, zorlukların dağılımı, bağlantı elementleri, müzikle teknik estetik ve duygusal ilişki, müzüksel zamanlama
7 Yaratıcı düşünce becerisi, yaratıcı hareket ve dans, hareket farkındalığı ve hayal gücü, duygusal gelişim ve ifade, her hareketin karakterinde uyum oluşturmak
8 Ara sınav
9 Viyana valsi, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler
10 Samba, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler (başlangıç düzeyi figürleri)
11 Cha cha cha, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler (başlangıç düzeyi figürleri)
12 Rumba, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler (başlangıç düzeyi figürleri)
13 Jive, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler (başlangıç düzeyi figürleri)
14 Paso Doble, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler (başlangıç düzeyi figürleri)
15 Arjantin tango, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler
16 Final sınavı

1. Scheff H, Sprague M, Nichols S Mc G (2005), Experiencing dance, Human Kinetics 2. Franklin E (1996), Dynamic Alignment, through imagery, Human Kinetics 3. Laird W (1988), Technique of Latin Dancing. 4. Minton SC (1986) Choreography, Second Edition, Human Kinetics 5. Schrader CA (1996) A Sense of Dance, Human Kinetics. 6. Weber B, Weber F (1994) Moderne Tanze, Falken-Verlag GmbH, Frankfurt


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 7 1 7
Takım/Grup Çalışması 7 1 7
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Performans 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek