GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN042 YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

LisansBu dersin amacı; öğrencilerin yaratıcılık kavramının tanımını, kapsamını, sürecini, köken ve dinamiklerini kavrayarak öğrencilerde yaratıcı düşünce yöntem ve tekniklerini gündelik yaşamlarında, öğrencilik yaşamlarında ve meslek yaşamlarında verimli bir şekilde kullanabilmelerinin altyapısını oluşturmaktır.


Prof.Dr.Müge Elden


1 Yaratıcı düşüncenin önemini gerekçeler sunarak açıklayabilme
2 Yaratıcı düşünce sürecinin basamaklarını sıralayabilme
3 Yaratıcılığa ilişkin geliştirilmiş kuramsal yaklaşımları kavrayabilme
4 Yaratıcılığa etki eden faktörleri değerlendirebilme
5 Yaratıcı sorun çözme tekniklerini tanıyabilme
6 Yaratıcı sorun çözme tekniklerini uygulayabilme

Birinci Öğretim


Yok.


yok.


Yaratıcılık, yaratıcı düşünce ve analitik düşünce kavramları. Yaratıcılığa etki eden faktörler. Yaratıcı düşünce süreci ve bu süreci olumlu/olumsuz yönde etkileyen etmenler. Yaratıcılığın kuramsal açıklamaları. İş yaşamında yaratıcılık. Yaratıcı sorun çözme teknikleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı • Kapsamı • Gerekçesi • Önemi • Kural ve Gerekleri
2 Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünce Kavramları Analitik Düşünce-Yaratıcı Düşünce Ayrımı
3 Yaratıcılık Alanında Kuramsal Ele Alışlar • Psikanalitik kuram
4 Yaratıcılık Alanında Kuramsal Ele Alışlar • Humaniter yaklaşım • Çağrışım yaklaşımı
5 Yaratıcılığa Etki eden Faktörler • Zeka • Kişilik • Kültür • Eğitim
6 Yaratıcı Düşünce Süreci
7 Yaratıcılığı Olumsuz Etkileyen Faktörler Yaratıcı Düşüncede Tıkanıkları Aşmak
8 Arasınav (Vize)
9 İş Yaşamında Yaratıcılık
10 İş Yaşamında Yaratıcılık
11 Yaratıcı Sorun Çözme Teknikleri • Beyin Fırtınası
12 Uygulama- Beyin Fırtınası Tekniği
13 Yaratıcı Sorun Çözme Teknikleri • Ters Beyin Fırtınası • TRIZ Tekniği • Beyin Yazması (635 Yöntemi) • Ortak Defter Tekniği • Morfolojik Kutu Tekniği
14 Yaratıcı Sorun Çözme Teknikleri • Senaryo Tekniği • Karakteristik Özelliklerin Sıralanması • Kontrol Listesi • Leo Burnett’in Yaratıcı Sorun Çözme Teknikleri
15 Eser – Yaratıcı Kişi İncelemeleri
16 Final sınavı

Ders Kitabı: Sungur, Nuray; Yaratıcı Düşünce, Evrim Yayınevi, İstanbul, 1997. Yardımcı Kaynaklar: Bentley, Trevor; Yaratıcılık (Creativity), Hayat Yayınları, İstanbul, 1999. Foster, Jack; Fikir Nasıl Bulunur?, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2009. Kırışoğlu, Olcay Tekin; Sanat Kültür Yaratıcılık, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2009. May, Rollo; Yaratma Cesareti, Metis Yayınları, İstanbul, 2010. Özözer, Yekta; Ne Parlak Fikir!, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2010. Robinson, Ken; Yaratıcılık: Aklın Sınırlarını Aşmak, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003. Rouquette, Michel-Louis; Yaratıcılık, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007. Yavuz, Halide; Yaratıcılık, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 1994. Bohm, David ve Biederman, Charles ; Creativity and Science, Routledge, London, 1999. Dartnall, Terry; Creativity, Cognition, and Knowledge: An Interaction, Greenwood Press, Westport, Conn., 2002 Gruber ´¡, Howard E.; Creativity, Psychology and the History of Science, Springer, Dordrecht, 2005.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Sunma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 84

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek