GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KİM009 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı yenilenebilir enerji kaynaklarını tanıtmak, fotovoltaik ve rüzgar enerjisi sistemlerinin analizi ve tasarımını yapma becerisi kazandırmaktır.


Assist. Prof. Dr. Mutlu Boztepe


1 Güneş pilleri ile elektrik üretim sistemi tasarlayabilme
2 Enerji kaynaklarının çağımızdaki önemini kavrayabilme
3 Geleneksel enerji üretim yöntemleri ile yenilenebilir enerji üretim yöntemlerini kıyaslayabilme
4 Rüzgar türbini ile elektrik üretim sistemi tasarlayabilme
5 Enerji depolama yöntemlerini karşılaştırmalı olarak bilebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Enerji ve çevre, • Yenilenebilir enerji kaynaklarının prensipleri, • Güneş enerjisinin temelleri, • Güneş pilleri • Güneş pili sistemleri ve tasarımı • Rüzgar enerjisi sistemleri • Enerji depolama


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 ENERJİ VE ÇEVRE: Enerji kavramı, enerjinin çağımızdaki önemi, temel kavramlar, enerji ve çevre arasındaki ilişki
2 YENİLENEBİLİR ENERJİLERİN PRENSİPLERİ: Geleneksel enerji üretim yöntemleri ve dezavantajları, Yenilenebilir enerji üretim yöntemleri, geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynaklarını karşılaştırılması, Yenilenebilir enerji üretim sistemlerinin temel özellikleri
3 GÜNEŞ ENERJİSİNİN TEMELLERİ: Stefan boltzman yasası, Radyasyonla ısı yayınımı, Atmosfer dışına gelen güneş enerjisinin hesaplanması ve atmosferin özellikleri, Siyah cisim ışıması, güneşin doğuş ve batış zamanlarının hesaplanması, Yerel saat ve güneş saati kavramları, geliş açısı, deklinasyon tanımlamalarının yapılması
4 GÜNEŞ RADYASYONUNUN HESAPLANMASI: Dünya yüzeyinde herhangi bir alıcı yüzeye düşen direkt, difüz ve toplam açık gökyüzü güneş radyasyonunun hesaplanması
5 GÜNEŞ PİLLERİ TEKNOLOJİSİ: Yarıiletkenler, p-n eklemi oluşturulması, p-n eklemin aydınlık ve karanlık karakteristikleri, Güneş pilinin çalışma prensipleri, tek kristal, çok kristal, amorf, ince film güneş pili teknolojileri, 3.nesil organik güneş pillerinin tanıtımı ve gelecekteki teknolojilere bakış
6 GÜNEŞ PİLLERİ ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ: Bir silisyum güneş pilinin tek diyot elektriksel eşdeğer devresi, akım-gerilim eğrisinin elde edilmesi, maksimum güç noktası, açık devre gerilimi, kısa devre akımının tanımlanması, ışınım ve sıcaklığın etkileri
7 FOTOVOLTAİK SİSTEMLER: Basit DC, bataryalı DC, şebekeden bağımsız, şebekeye bağlı PV sistemler, fotovoltaik güç santrallerinin temel özellikleri ve sistem elemanları
8 FOTOVOLTAİK SİSTEM TASARIMI: şebekeden bağımsız çalışan AC ve DC yükler içeren bir fotovoltaik sistemin tasarlanması
9 ARA SINAV
10 OTONOM FOTOVOLTAİK SİSTEM UYGULAMASI: Laboratuarda şebekeden bağımsız bir PV sistem kurulması ve çalışmasının incelenmesi
11 RÜZGAR ENERJİSİ: Rüzgar enerjisinin oluşumu ve özellikleri, rüzgar potansiyelinin belirlenmesi, Hollmann bağıntısı, rüzgar enerjisinden elde edilebilecek gücün hesaplanması, Betz kriteri, uç-hız oranının tanımlanması
12 RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ: Rüzgar santrallerinin temel elemanlarının tanıtılması, Türbinlerin temel hesaplamalarının yapılması, türbinden elde edilebilecek gücün hesaplanması, örnek sistemlerin incelenmesi
13 ENERJİNİN DEPOLANMASI: Bir ideal depolama elemanından beklenen özellikler, enerji depolama türleri, elektrokimyasal enerji depolama, şarj regülatörleri.
14 DÖNEM PROJESİ SUNUMLARI: Dönem projelerinin sunumlarının yapılması
15 DÖNEM PROJESİ SUNUMLARI: Dönem projelerinin sunumlarının yapılması
16 FİNAL SINAVI

DERS KİTABI: 1. Masters,G.M.: “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, John Wiley&Sons,2004. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. John Twidell, Tony Weir, “Renewable Energy Sources” Taylor and Francis, 2005 2. Thomas Markvart, “Solar Electricity”, John Wiley&Sons Ltd. 2000. 3. Mukund R. Patel, “Wind and Solar Power Systems”, CRC pres, 1999Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 5 2 10
Uygulama/Pratik 1 20 20
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 5 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 95

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek