GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamında Ar-Ge, buluş, inovasyon, teknoloji ve girişimcilik gibi temel konular işlenmektedir. Bu temel kavramların yanında kavramların farkları, inovasyonun türleri ve dereceleri, yeni paradigmalar ve sosyo-ekonomik etkileri incelenmektedir. Ayrıca öğrencilere teknoloji temelli girişimcilik konusunda yetenek kazandırılmaya çalışılırken başarılı ve başarısız olmuş girişimciler programa davet edilerek karşılıklı deneyim paylaşımı yapılacaktır. Derslerin tamamında “aktif öğrenme” yöntemleri kullanılarak öğrenciler dersin tamamına aktif bir şekilde katkı vermesi sağlanacaktır.


Doç. Dr. Serdal Temel


1 Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik tanımlarını ve sürecini doğru anlama,
2 Açık ve kapalı inovasyon yöntemlerini öğrenme ve uygulayabilme
3 Ar-Ge projesi oluşturabilme ve İnovasyon projesi yönetebilme
4 İş fikri oluşturabilme ve inoavasyonun finansman kaynaklarını öğrenme

Birinci Öğretim


Yok


Bu ders seçmeli ders niteliğinde olup dersi Ar-Ge ve inovasyon konularında mühendis veya uzman olarak çalışma amacında olan öğrenciler ile girişimci olmayı hedefleyen öğrencilerin seçmesi beklenmektedir. Dersler bu amaç doğrultusunda işlenecek ve sektörün bu konudaki beklentileri dikkate alınarak işlenecek ve revize edilecektir.


Ar-Ge, buluş, inovasyon, teknoloji ve girişimcilik gibi temel konular işlenmektedir. Bu temel kavramların yanında kavramların farkları, inovasyonun türleri ve dereceleri, yeni paradigmalar ve sosyo-ekonomik etkileri incelenmektedir. Ayrıca öğrencilere teknoloji temelli girişimcilik konusunda yetenek kazandırılmaya çalışılırken başarılı ve başarısız olmuş girişimciler programa davet edilerek karşılıklı deneyim paylaşımı yapılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma Ve Ders Planı Hakkında Bilgilendirme
2 Ar-Ge ve inovasyona giriş: Nedir ve ne anlamamız gerekiyor
3 Ar-Ge ve inovasyon türleri ve dereceleri
4 İnovasyonun kaynağı ve önündeki engeller,
5 İnovasyonun firma ve ülke için önemi ve ekonomik büyümeye katkısı
6 İnovasyonun ölçülmesi, yöntemler ve araçlar,
7 Uygulama: İnovasyonun Ölçülmesinde Firma Uygulaması,
8 Arasınav
9 Dış Konuşmacı: Başarılı İnovasyon ve yarattığı etki
10 İnovasyonun korunması; Patent, Ticari Sır, Marka ve Tasarım
11 Girişimcilik; Tanımlar ve özellikler
12 Yeni girişim için iş fikri nasıl geliştirilir?
13 Şirket kurma süreçleri,
14 Start-Up’lar ve Akademik girişimcilik

• Susanne, D., Serdal, T., & Aisenberg, F. H. (Eds.). (2018). Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises (Vol. 3). World Scientific. • Schilling, M. A. (2010). Strategic management of technological innovation. Tata McGraw-Hill Education. • Tidd, J., & Bessant, J. (2014). Strategic innovation management. John Wiley & Sons. • Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West, J. (Eds.). (2014). New frontiers in open innovation. Oup Oxford. • Forsman, H., & Temel, S. (2011). Innovation and business performance in small enterprises: An enterprise-level analysis. International Journal of Innovation Management, 15(03), 641-665. • Temel, S., Scholten, V., Akdeniz, R. C., Fortuin, F., & Omta, O. (2013). University–industry collaboration in Turkish SMEs: Investigation of a U-shaped relationship. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 14(2), 103-115. • Scholten, V., & Temel, S. (2014). Global Innovation Science Handbook, Chapter 27-Open Innovation. McGraw Hill Professional. • Forsman, H., & Temel, S. (2016). From a non-innovator to a high-innovation performer: Networking as a driver. Regional Studies, 50(7), 1140-1153.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek