GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN051 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

LisansFelsefenin temel alanlarının ve problemlerinin tanıtılması


Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar


1 Felsefenin temel alanları ve problemleri hakkında bilgi sahibi olma.
2 Farklı felsefe problemlerini birbiriyle ilişkili olarak kavrayabilme.
3 Felsefi düşünüş biçimi hakkında bir bilinç geliştirme.
4 Felsefenin temel problemlerinin evrensel mahiyetini kavrama.

Birinci ÖğretimYok.


Ontoloji, epistemoloji, bilim felsefesi, politika felsefesi, etik ve sanat felsefesi alanlarındaki temel problemlerin ele alınması; sözlü tartışma ve değerlendirme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanıtım
2 Ontoloji
3 Ontoloji
4 Epistemoloji
5 Bilim Felsefesi
6 Ara sınav
7 Etik
8 Politika Felsefesi
9 Sanat Felsefesi
10 Genel Değerlendirme
11 Final Sınavı

Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Adres Yay., Ankara 2009 A.Arslan (Yayına haz), Felsefe 2002, TÜSİAD Yay.,İstanbul, 2002 Horner, C. ve Wesatacott, E. Felsefe Aracılığıyla Düşünme, Çev. A.Arslan, Randall, J.H. ve Buchler, Jr, J. Felsefeye Giriş, Çev. A.Arslan, E.Ü Sosyal Bilimler Fak. Yayınları, İzmir, 1982 Honer, S.M. ve Hunt, T.C. Felsefeye Çağrı, Çev. H. Ünder, İmge Yay., Ankara, 1996 vd. derste verilecek kaynak metinler.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek