GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN053 ANADOLU SANATI TARİHİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Anadolu toprakları üzerinde yaşayan kültürler ve bu kültürlerin arkeolojik verilerini değerlendirmek


Dr.Öğr.Üyesi Aygül Uçar


1 Anadolu Sanatı Tarihi konusunda bilgi sahibi olma
2 Anadolu kültürlerini tanıyabilme
3 Anadolu’da yaşamış olan kültürlerin ortaya koydukları arkeolojik eserler konusunda bilgi sahibi olma
4 Anadolu toprakları üzerinde yaşamış olan lültürlerin birbirleri ile ilişkileri konusunda yorum yapabilme
5 Anadolu antik kentleri ve yerleşimleri konusunda bilgi sahibi olmaYok


Anadolu toprakları üzerinde yaşayan kültürler, bu kültürlerin arkeolojik kalıntıları, antik kentler, yerleşimler, höyükler, buluntular


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve ders eşliğinde kullanılacak
2 İnsanlığın ortaya çıkışı ve yayılımı, Anadolu’ya geçişleri ve Anadolu’da görülen ilk kültürler
3 Anadolu Uygarlıklarına Giriş
4 Anadolu’da Neolitik Dönem, Çatalhöyük, Göbeklitepe vb. yerleşim alanlarının incelenmesi
5 İlk Çağda Anadolu yerleşimleri
6 Anadolu’da Helen kültürü ve yerleşimleri
7 Anadolu’da Roma kültürü ve yerleşimleri
8 Ara sınav
9 Anadolu'da erken Hristiyan Sanatı
10 Bizans Sanatı
11 Anadolu Selçuklu Sanatı
12 Anadolu’da Beylikler Sanatı
13 Anadolu’da Osmanlı Sanatı (Mimari)
14 Anadolu’da Osmanlı Sanatı (Geleneksel El Sanatları)
15 Anadolu Arkeolojisi üzerine genel bir değerlendirme
16 Final sınavı

Akurgal, E. (2014). Anadolu Uygarlıkları, Ankara: Phoenix Yayınevi. Aslanapa, O. (2011). Türk Sanatı, İstanbul: Remzi Kitabevi. Gür, S.(2011). İlk İnsandan Selçukluya Anadolu Uygarlıkları ve Antik Şehirler. İstanbul: Alfa Yayınları. Kuban, D. (2016). Osmanlı Mimarisi. İstanbul: Yem Yayınları. Melleart, J. (2003). Çatalhöyük, Anadolu’da Neolitik Bir Kent,İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Sevin, V. (2003). Anadolu Arkeolojisi. İstanbul: Der Yayınları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12
Okuma 15 3 45
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 4
ÖÇ 2 4 3 1 4 2
ÖÇ 3 5 1 3 3 3
ÖÇ 4 1 4 1
ÖÇ 5 4 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek