GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN066 İŞARET DİLİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek


Dr. Öğr. Üyesi Pelin PİŞTAV AKMEŞE


1 İşaret dilini aktif olarak kullanır
2 İşaret dilini kullanarak bilişim ve iletişime yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir.
3 İşaret dilini kullanarak alanında edindiği bilgi ve yetenekleri disiplinlerarası çalışmalarda uygular
4 Kendi çalışmalarını alandaki ve dıştaki gruplara aktarır.
5 İşaret dili kullanarak işitme engelli bireylerle iletişim kurar.

Birinci Öğretim[Yok]


İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Türk İşaret Dili, işaret dilinin genel özellikleri, Türk İşaret dili Alfabesi
2 Aile, Vücudumuz, Sağlık
3 Fiiller, Sıfatlar
4 Zıt Anlamlı Kelimeler, Sayılar
5 Duygular, Zaman
6 Taşıtlar, Trafik ve Renkler
7 Okul ve Eğitim
8 Ara sınav
9 Giyecekler ve Yiyecekler
10 Ev Eşyaları, Meslekler
11 Bitkiler ve Hayvanlar
12 Spor, Coğrafi terimler
13 İsimler, Deyimler
14 İller, Ülkeler
15 Final sınavı

Türk İşaret Dili, Birinci Seviye Eğitim Programı, Denizli İşitme Engelliler Derneği Türkçe Türk İşaret Dili Sözlüğü, MEB Türkçe Murat Atila, Konuşan Eller, Temel İşaret Dili Türkçe Türk İşaret Dili, Birinci Seviye Eğitim Programı, Denizli İşitme Engelliler Derneği Türkçe Türk İşaret Dili Sözlüğü, MEB Türkçe Murat Atila, Konuşan Eller, Temel İşaret Dili


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 14 1 14
Soru-Yanıt 14 1 14
Rol Oynama / Dramatize Etme 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 95

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek