GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN081 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin derslerinde ve bilimsel aktivitelerinde Türkçeyi daha etkin şekilde kullanmalarını sağlamak, akademik yazının özelliklerini öğreterek eleştirel okumaya yöneltmek ve akademik metin (ders notu, rapor, sunu, proje raporu vb.) oluşturmada yeterliliklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.


Arş.Gör. Dr. Vildan Koçoğlu Gündoğdu


1 Türkçe akademik dilin özelliklerini söyleyebilme
2 Türkçe akademik metinleri tanıyabilme
3 Türkçe akademik yazılardaki terim ve kavramları anlayabilme
4 Ders dinleme ve dersle ilgili veya akademik bir metinden etkili not tutabilme/alabilme
5 Türkçe akademik metin üretme aşamalarını (basılı ve internet veritabanlarından kaynak araştırma, başlık, özet, anahtar sözcükler, giriş, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve öneriler) kavrayabilme
6 Ödev, sunu hazırlayabilme
7 Akademik eserlerde metin içi ve sonunda kaynak gösterebilme
8 Akademik toplantıları (konferans, sempozyum, çalıştay vb.) takip edebilme
9 Akademik toplantılarda/derslerde sözlü soru sorabilme ve yanıtlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkçe akademik dilinin özellikleri; Akademik metin türleri, akademik metin anlama ve üretme, not alma/tutma, ödev/proje/sunu hazırlama.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Akademik metin türleri
3 Akademik Türkçenin özellikleri
4 Akademik metinlerde tanım, kavram, terimler
5 Akademik metinlerin yapısı, özellikleri
6 Ders dinleme ve etkili not tutma yöntemleri
7 Etkili not tutma yöntemleri
8 Ara Sınav
9 Akademik metin üretme aşamaları
10 Akademik metin üretme aşamalar - kaynak araştırması
11 Akademik metin üretme aşamaları - Başlık, özet, anahtar kelimeler
12 Akademik metin üretme aşamaları - Giriş, yöntem, bulgular
13 Akademik metin üretme aşamaları - sonuç, tartışma, kaynak
14 Akademik toplantıları takip etme, sözlü soru sorma, yanıtlama
15 Ödev, sunu hazırlama
16 Final Sınavı

1. AKIŞ, İbrahim-ASLAN, Ferhat (2003), Yabancılar için Temel Türkçe Alıştırmalar Kitabı 1-2-3, Çantay Yayınları, 1.kitap 359 s.-2.kitap 337 s.-3. kitap 326 s.(3.kitap 2005 basıımı) 2. SEBÜKTEKİN, Hikmet (2008), Yabancılar İçin Türkçe- Turkish for Foreigners, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 317 s. 3. ÖZENÇ, Fazilet-YILMAZ, Mehmet Yalçın (tarihsiz), Çağdaş Yöntemlerle Yabancılar İçin Türkçe-Turkish Language with Contemporary Methods for Foreigners, Sander, 268 s. (CD ekiyle birlikte)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 2 26
Uygulama/Pratik 1 2 2
Seminer 1 2 2
Bireysel Çalışma 7 1 7
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Okuma 7 5 35
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek