GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KİM185 GENERAL CHEMISTRY Ders 1 1 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, kimyadaki temel kavramların öğrenilmesini ve kavranmasını sağlamak, bu bilgiyi fizik alanındaki problemlerin anlaşılması ve çözülmesinde kullanabilme yetisi kazandırmaktır.


Doç.Dr. Ebru Mavioğlu Ayan


1 Kimyanın temel kavramlarının öğrenilmesini sağlamak
2 Temel kimyasal problemleri çözebilme yetisi kazandırmak
3 Temel kimya bilgisini fizik alanındaki problemlerin anlaşılması ve çözülmesinde kullanabilme yetisi kazandırmak
4 Kimya laboratuvar çalışmasının temellerini kavratmak
5 Güncel karşılaştığı olaylara kimya alanında öğrendiklerini kullanarak açıklama getirebilmesini sağlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Maddenin özellikleri ve ölçümü, Atomlar ve atom teorisi, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal tepkimeler, Sulu çözelti tepkimeleri, Gazlar, Termokimya, Atomun elektronik yapısına giriş


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimyaya genel giriş ve kullanım alanları. Kimya laboratuvarlarının kısa tanıtımı video gösterimi
2 Maddenin özellikleri ve ayırma yöntemleri Problem çözümü
3 Maddenin ölçümü Problem çözümü
4 Atom yapısı Problem çözümü
5 Kimyasal Bileşikler Problem çözümü
6 Kimyasal Bileşikler Problem çözümü
7 Kimyasal tepkimeler Problem çözümü
8 Arasınav
9 Sulu çözelti tepkimeleri Problem çözümü
10 Sulu çözelti tepkimeleri Problem çözümü
11 Gazlar Problem çözümü
12 Gazlar Problem çözümü
13 Termokimya Problem çözümü
14 Termokimya Problem çözümü
15 Atomun elektronik yapısına giriş Problem çözümü
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: Petrucci, Herring, Madura ve Bissonnette “General Chemsitry: Principles and Modern Applications” 10th Edition, Pearson Canada Inc., Toronto, Ontario, 2010 YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Chang , Chemistry, 6. Edition, Williams College 2. McMurry Fay, Chemistry, 4. EditionYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Laboratuvar 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 143

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek