GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN107 SCIENTIFIC ENGLISH I Ders 1 1 2,00

Lisans


İngilizce


Öğrencinin Astronomi ve Fizik alanında kullanılan temel kavramlara İngilizce hakim olması ve bu alanda İngilizce yazılan makale ve kitapları daha rahat takip edebilmesi amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Belinda Kalomeni


1 Astronomide kullanılan terimlerin İngilizcelerine hakim olabilme
2 Astronomi alanında İngilizce yazılan bilimsel makaleleri okuyabilme
3 Astronomi alanında İngilizce yazılan kitapları okuyabilme
4 Astronomi alanında İngilizce yapılan sunumları anlayabilme
5 Astronomi alanında İngilizce sunum yapabilme deneyimi kazanabilme
6 Astronomi alanında güncel gelişmeleri İngilizce takip edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Astronomide kullanılan temel kavramları tanıtmak ve bu alanda bilimsel makaleler okumak ve tartışmak.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, Astronomide Temel Kavramlar
2 Astronomide Temel kavramlar (Yıldızlar) Makale I - Okuma
3 Astronomide Temel Kavramlar (galaksiler) Makale II
4 Astronomide Temel Kavramlar Makale III
5 Astronomide Temel Kavramlar Makale IV
6 TAstronomide Temel Kavramlar (Astronomi Tarihi) Makale V
7 Astronomide Temel Kavramlar (Teleskoplar) Makale V:I
8 Arasınav
9 Astronomide Temel Kavramlar Makale Makale VII
10 Sunumlar Makale Tartışma Makale VIII
11 Sunumlar Makale Tartışma Makale IX
12 Astronomide Temel Kavramlar Makale Makale X
13 Astronomide temel kavramlar Makale Makale XI
14 Astronomide temel kavramlar Makale Sunum Makale XII
15 Sunum Makale XIV
16 Final Sınavı

-Thomas T. Arny, “Explorations: An Introduction to Astronomy”, McGraw Hill,2004 - Michael Zeilik, Stephen A. Gregory and Elske V. Smith, “Intoductory Astronomy and Astrophysics”, Saunders, 1992 -Roger Freedman, Robert Geller and William J. Kaufmann, “Universe” W H Freeman & Co, 2010 -Martin Rees, “Universe: The Definitive Visual Guide”, DK Publishing, 2008 -The SAO/NASA Astrophysics Data SystemYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 4 1 4
Bireysel Çalışma 6 1 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 13 1 13
Toplam İş Yükü (saat) 75

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 3 2 2 3 2 3 2 5 5
ÖÇ 2 3 3 2 2 3 2 3 2 5 5
ÖÇ 3 3 3 2 2 3 2 3 2 5 5
ÖÇ 4 3 3 2 2 3 2 3 2 5 5
ÖÇ 5 3 3 2 2 3 2 3 2 5 5
ÖÇ 6 3 3 2 2 3 2 3 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek