GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST414 BİTİRME TEZİ Ders 4 8 6,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; bilimsel bir makale, rapor veya tezin nasıl yazılacağını, sunulacağını ve yayımlanacağını öğretmektir.


All of Instructors


1 Bir araştırmanın hazırlama süreçlerini kavrayabilme
2 Bilimsel bir çalışmanın nasıl hazırlanacağı becerisi
3 Alanındaki meslekdaşlarıyla iletişim kurma becerisi
4 Alanındaki çalışmaları çok yönlü değerlendirebilme ve yorumlayabilme becerisi
5 Bilimsel bir fikri sunma ve tartışma becerisi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilimsel makale nedir?, Bilimsel makale nasıl hazırlanır?, Tez nasıl yazılır?, Bir çalışma sözlü olarak nasıl sunulur?


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilimsel makale nedir?
2 Bir bilimsel makale nasıl hazırlanır? Başlık, Yazarlar ve adresler
3 Bir bilimsel makale nasıl hazırlanır? Özet ve Giriş
4 Bir bilimsel makale nasıl hazırlanır? Gözlem ve yöntem
5 Bir bilimsel makale nasıl hazırlanır? Sonuçlar, tartışma ve kaynaklar
6 Bir bilimsel makale nasıl hazırlanır? Çizelgeler ve şekiller
7 Proje 1, 2, 3 Tanıtımı: Bir araştırmanın poster sunumu, yazılı sunumu ve sözlü sunumu
8 ARASINAV
9 Bir konferans raporu nasıl yazılır?
10 Tez nasıl yazılır? Poster nasıl hazırlanır?
11 Bir çalışma sözlü olarak nasıl sunulur?
12 Projenin poster sunumu Sunum
13 Projenin sözlü sunumu Sunum
14 Genel sonuçlar
15 Genel tartışma
16 YARIYIL SONU SINAVI

Day, R.A., 1996, “Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır?”, TÜBİTAKYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 10 10
Rapor Sunma 1 2 2
Proje Hazırlama 3 20 60
Proje Sunma 1 2 2
Makale Yazma 1 10 10
Makale Kritik Etme 5 4 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 166

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 5 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 3 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek