GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ317 BİYOFİZİK Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Canlı sistemlerin fizikteki temel kavramlarla bağlantısını kurarak biyoloji ve tıpta fiziğin uygulama alanlarını tanımlamak.


Dr. Öğrt. Üyesi Duygu Bilge


1 Biyolojik sistemlerin incelenmesinde fizik yasalarını uygulayabilme.
2 Biyolojik sistemler hakkında bilgi edinebilme.
3 Temel fizik yasaları ile canlı sistemler arasında ilişki kurabilme.
4 Fiziksel tekniklerin biyoloji ve tıp alanlarındaki uygulanabilirliğini kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Denge ve Kararlılık, İnsan Vücudu için Denge Koşulları, Durgun Kuvvetler, Sürtünme, Ötelenme Hareketi, Açısal Hareket, Maddelerin Esnekliği ve Dayanıklılığı, Akışkanlar, Akışkanların Hareketi, Isı ve Kinetik Kuramı, Termodinamik, Isı ve Yaşam, Ses Dalgaları, Elektriksel Teknoloji.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Denge ve kararlılık, İnsan vücudu için denge koşulları, Durgun Kuvvetler, Vücuttaki kaslar, kaldıraçlar, dirsek, kalça
2 Sürtünme, Kalça ekleminde sürtünme
3 Ötelenme Hareketi, Sıçrama, Düşey Atlamada Yer Çekiminin Etkisi, Uzun Atlama, Fiziksel etkinliklerde enerji tüketimi
4 Açısal Hareket, Virajlı yol üzerindeki koşucu, Sarkaç, Yürüme ve koşma hızı, koşma sırasında harcanan enerji, yürüme ve koşma üzerine alternatif görüşler
5 Maddelerin Esnekliği ve Dayanıklılığı, Boyuna germe ve sıkıştırma, yay, kemik kırılması, ani itici kuvvetler, düşme sonucu kırılma, hava yastığı, eklem iltihapları ve egzersiz
6 Akışkanlar, Bir akışkanda kuvvet ve basınç, pascal ilkesi, hidrostatik iskelet, archimedes ilkesi, yüzey gerilimi, topraktaki su, su üstünde hareket eden böcekler, kasların kasılması, yüzey gerilimi azaltan moleküller
7 Akışkanların hareketi, Bernouilli denklemi, viskozluk ve poiseuille yasası, türbülans, kanın dolaşımı, kan basıncı, kan akışının kontrolü, damar sertliği, kalbin ürettiği güç
8 Ara sınav
9 Isı ve sıcaklık, maddenin kinetik kuramı, ısı transferi, moleküllerin difüzyonla taşınması, zarlar içinde yayılma, solunum sistemi, surfaktantlar ve nefes alma, yayılma ve kontakt mercekler
10 Termodinamiğin Birinci yasası, Termodinamiğin ikinci yasası
11 Enerjinin ısı ve öteki biçimleri arasındaki fark, canlı sistemlerin termodinamiği
12 Isı ve yaşam, İnsanların enerji gereksinimleri, yiyecekten enerji alınması, vücut sıcaklığının ayarlanması, deri sıcaklığının kontrolü
13 Yayınım ve ısı iletimi, ışınım, güneşin ışınımla ısıtması, buharlaşma, soğuğa karşı direnç, ısı ve toprak
14 Sesin özellikleri, dalgaların bazı özellikleri, işitme ve kulak, yarasalar ve yankı, hayvanların çıkardığı sesler, akustik tuzaklar, sesin klinik yararları, ultrasonik dalgalar
15 Biyolojik araştırmalarda elektriksel teknoloji, teşhis aygıtı, elektriğin fizyolojik etkileri, kontrol sistemleri, geri besleme, duyumsal yardımcılar
16 Final Sınavı

Physics in Biology and Medicine, Poul Davidovits, Fevzi Köksal.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 9 9
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 101

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek