GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ324 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Öğrencileri İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak.


Öğr. Gör. Dr. MEHMET GÖZ


1 İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesini öğrenme
2 Meslek Hastalıkları ve korunma yollarının kavranması
3 Laborutuvar da elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliğinin tanınması ve önlem alınma yolları
4 İş güvenliğinde Koruyucuların (Makina ve Kişisel Koruyucular) tanıtılması ve kullanılmasının gereğinin kavratılması
5 İlkyardım kuralları öğrenilerek uygulama örnekleri sunulması
6 Radyasyondan korunma yollarını öğrenme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İş kazası ve meslek hastalıkları, Ergonomi, İş güvenliği, Koruyucular, İlk yardım, Yangın, Risk değerlendirme, Radyasyondan korunma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi
2 Meslek Hastalıkları ve korunma yolları
3 Ergonomi (İşçi ve işyeri yeri koşullarının işçi sağlığına etkisi)
4 elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği
5 topraklamanın önemi
6 İş güvenliğinde Koruyucular (Makine ve Kişisel Koruyucular)
7 Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri
8 arasınav
9 İlkyardım kuralları
10 İlkyardım kuralları
11 Risk Değerlendirme
12 Risk Değerlendirme
13 Radyasyon etkileri
14 Radyasyondan korunma
15 Radyasyondan korunma
16 Yarıyıl sonu sınavı

1. İş Güvenliği ve işci sağlığı, A. Yiğit, Alfa Aktüel Yayınları, 2008 2.İş Güvenliği, Ercüment, N, Dizdar, ABP Yayınevi ve Matbaacılık, 3. Baskı, Trabzon 3.İş güvenliği, A. Özdemir, E. Özdemir, Özkan matbaacılık, 3. Baskı, AnkaraYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 91

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek