GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM101 YAŞAM BİLİMLERİ Ders 1 1 2,00

Lisans

1 Yaşam bilimleri hakkında temel bilgiyi tanımlayabilme
2 Canlı madde ve biyokimya hakkındaki temel bilgiyi anlama becerisini kazanma
3 Biyokimya ve diğer yaşam bilimleri arasındaki ilişkiyi kurabilme ve yaşam hakkında ayrıntılı düşünebilme becerisini kazanabilme
4 Yaşam bilimleri konusunda bilimsel yayınları okuyabilme ve bu konudaki bilgiyi yorumlayabilme becerisini kazanma
5 Etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Evrende Yaşamın Yeri
2 Yaşamın Özellikleri
3 Yaşamın Kimyası
4 Yaşamın Biyokimyası
5 Yaşam İçin Önemli Makromoleküller
6 Yaşamın En Küçük Birimi Hücre
7 Hücre Yapısı Ve Fonksiyonu
8 Arasınav
9 Yaşam Bilgisinin Şifresi;Genler
10 Yaşam Ve Enerji
11 Enerji- Metabolizma İlişkisi
12 Hücrelerin Enerji Üretimi
13 Enerjiyle İlgili Organeller
14 Enerjiyle İlgili Metabolik Yollar I
15 Enerjiyle İlgili Metabolik Yollar II
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 62

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek