GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM101 YAŞAM BİLİMLERİ Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı biyokimya öğrencileri için yaşam bilimleri alanındaki temel bilgiyi oluşturmaktır.Söz konusu ders yaşayan unsurlar ve biyokimya hakkında gerekli temel bilgiyi sağlar. Bu temel bilgi daha yüksek sınıflarda alacakları daha ileri düzeydeki dersler için zemin oluşturarak öğrencilere yardımcı olur.


Prof. Dr. Erhan DİNÇKAYA


1 Yaşam bilimleri hakkında temel bilgiyi tanımlayabilme
2 Canlı madde ve biyokimya hakkındaki temel bilgiyi anlama becerisini kazanma
3 Biyokimya ve diğer yaşam bilimleri arasındaki ilişkiyi kurabilme ve yaşam hakkında ayrıntılı düşünebilme becerisini kazanabilme
4 Yaşam bilimleri konusunda bilimsel yayınları okuyabilme ve bu konudaki bilgiyi yorumlayabilme becerisini kazanma
5 Etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Evrende yaşamın yeri, yaşamın özellikleri, yaşamın kimyası, yaşamın biyokimyası, yaşam için önemli makromoleküller, yaşamın en küçük birimi hücre ; hücre yapısı ve fonksiyonu, yaşam bilgisinin şifresi; genetik materyal, yaşam ve enerji,enerji ve metabolizma


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Evrende Yaşamın Yeri
2 Yaşamın Özellikleri
3 Yaşamın Kimyası
4 Yaşamın Biyokimyası
5 Yaşam İçin Önemli Makromoleküller
6 Yaşamın En Küçük Birimi Hücre
7 Hücre Yapısı Ve Fonksiyonu
8 Arasınav
9 Yaşam Bilgisinin Şifresi;Genler
10 Yaşam Ve Enerji
11 Enerji- Metabolizma İlişkisi
12 Hücrelerin Enerji Üretimi
13 Enerjiyle İlgili Organeller
14 Enerjiyle İlgili Metabolik Yollar I
15 Enerjiyle İlgili Metabolik Yollar II
16 Final Sınavı

Alters,B.Alters,”Biology, Understanding Life” Wiley &Sons Inc.(2006) J.Koolman,K.H.Roehm, “Color Atlas of Biochemistry” Thieme(2012) D. E. Metzler,”Biochemistry: The Chemical Reactions o Living Cells”, Academic Press Inc. (2003) W.K.Purves,D.Sadava,G.H.Orians,H.C.Heller,”Life, The Science of Biology”W.H.Freeman.(2001)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 62

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 4
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek