GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KİM183 GENEL KİMYA-I Ders 1 1 6,00

Lisans


Türkçe


Dersin temel amacı madde, atomun yapısı, moleküller, bileşikler ve kimyasal reaksiyon türleri, maddenin halleri, kimyasal bağlar ve .çözeltiler hakkında bilgi verme


Prof. Dr. Müşerref ARDA


1 Kimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme
2 Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni kimyasal olayları ve özelliklerini kavrayabilme
3 Kimya bilgilerini, biyokimyada kullanabilme ve uygulayabilme
4 Kimyasal maddelerin ve onların durumları ile ilgili temel kavram ve prensiplerini anlayabilme, atomlar, moleküller ve iyonik maddelerin homojen ve heterojen ortamlardaki davranışlarını anlayabilme
5 Kimyasal tepkimelere yönelik problemleri çözebilme ve tek başına yada grup ile birlikte deneysel çalışma yapabilme becerisi kazanabilme
6 Genel kimya dersinden kazandığı bilgileri kullanabilme ve deneysel sonuçlara yorum yapabilme becerisini kazanma

Birinci Öğretim


Yok


Final sınavına girmek için laboratuvardan basarılı olmak zorunludur


Madde ve özellikleri,belirsizlik ve anlamlı rakamlar, atomlar ve atom teorileri, elektron, periyodik cetvel ve atomik özellikler,kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler,sulu çözeltilerde kimyasal tepkimeler, kimyasal bağlar, temel prensipleri, çözeltiler, çözelti derişimleri ve kolligatif özellikleri, gazlar


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Madde ve özellikleri ölçme ve belirsizlik, anlamlı rakamla
2 Atomlar ve atom terileri atom numarası ve izotoplar Deney1
3 Periyodik cetvel ve bazı atomik özellikler, elektron, atomik kütle, moleküler kütle Deney2
4 Kuantum teorisi ve elektronik yapı, kuantum sayıları, atomik orbitaller Deney3
5 Kimyasal formüller ve kimyasal bağlar Deney4
6 Bileşilerin Lewis yapıları Deney5
7 Yükseltgenme sayısı ve anorganik bileşiklerin adlandırılması Deney6
8 Arasınav
9 Moleküller arası kuvvetleri Deney7
10 Sulu çözeltilerede kimyasal tepkimeler, yükseltgenme indirgenme tepkimeleri Deney8
11 yükseltgenme indirgenme tepkimelerinin denkleştirilmesi Deney9
12 Sulu çözeltiler ve özellikleri Deney10
13 Çözelti derişimleri
14 Çözeltilerin kolligatif özellikleri
15 Gazlar ve gaz yasaları
16 Yarı Yıl Sonu Final Sınavı

1. Petrucci R.H., Harwood W.S., Herring F.G., Genel Kimya: İlkeler ve modern uygulamalar, Palme Yayıncılık, 8. baskıdan çeviri. 2. Chang, R. Genel Kimya Temel Kavramlar , Palme Yayıncılık, 2006. 3. Mortimer, C.E., Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitapevi, 1988 4. Brown, LeMay, Bursten, Chemistry, Eight Edition, Prentice Hall, 2000Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Laboratuvar 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Laboratuvar 10 2 20
Rapor Hazırlama 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 178

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 4 3
ÖÇ 4 4 4 5 4
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek