GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KİM291 ORGANIC CHEMISTRY Ders 2 3 8,00

Lisans


İngilizce


Karbon, tüm canlıların yapı taşı olduğundan Organik Kimya ; Biokimya, Tıbbi Kimya ve Farmakolojiyi anlamak için öğrenilmesi gereken temel bir bilgidir.


Prof. Dr. Derya Gülcemal


1 Organik Kimyanın temeli olan karbon açısından Organik Kimyayı tanımlayabilme.
2 Önemli işlevsel grupları belirleyebilme ve sınıflandırabilme ve işlevsel gruplarına göre bileşiklerin reaktivitesini tahmin edebilme.
3 Bileşikleri adlandırabilme ve yapılarını çizebilme
4 Basit organic tepkimeleri sonucunda oluşan genel ürünleri tanımlayabilme
5 Organic kimyada yer alan ana reaksiyonları gösterebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Organik Kimya Giriş: Organik Bileşiklerin; Alken ve Alkinler; Stereokimyası; Alkil Halojenürlerin Yerdeğiştirme Reaksiyonları; Alkil Halojenürlerin Eliminasyon Reaksiyonları; Alkollerin Reaksiyonları; Eterler, ve Epoksitlerin reaksiyonları ; Aromatiklik ve Benzenin Reaksiyonları; Karbonil bileşikleri I; Karbonil bileşikleri II; Karbonil bileşikleri III


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Neden Organik Kimya çalışılmalıdır ? Bir atomun yapısı ve Elektronların Dağılımı, İyonik bağlarl, Kovalent bağ, Lewis yapısı, Metan, etan ve etinin hibrid orbitalleri ve bağ yapıları.
2 Bronsted Lowry Asit ve Bazlar, Bir Asidin Yapısı ve Asitlik, Organik Bileşikleririn İsimlendirilmesi, Fiziksel Özellikleri, Ve Yapılarının yazılması
3 Organik Bileşikleririn İsimlendirilmesi, Fiziksel Özellikleri, Ve Yapılarının yazılması
4 Organik Bileşikleririn İsimlendirilmesi, Fiziksel Özellikleri,Ve Yapılarının yazılması
5 Alken ve Alkinler
6 Stereokimya; kirallik, Enantiomer, Diastereomer
7 Arasınav
8 Alkil Halojenürlerde YerdeğiştirmeTepkimeleri
9 Alkil Halojenürlerin Ayrılama Tepkimeleri
10 Alkollerin Reaksiyonları
11 Eter ve Epoksit Bileşiklerinin Tepkimeleri
12 Aromatiklik ve Benzenin Tepkimeleri
13 Karbon Bileşikleri I: Aldehit ve Ketonlar
14 Karbon Bileşikleri II: -Karbon da Gerçekleşen Reaksiyonlar
15 Karbonil Bileşikleri III: Karboksilik Asit Türevleri
16 Final sınavı

DERS KİTABI: 1. Organic Chemistry Robert C Atkins, Francis A. Carey YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Organic Chemistry, Paula Yurkanis Bruice 2. Organic Chemistry T.W.Graham SOLOMONS,Craig B. FRYHLYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Laboratuvar 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Deney 10 3 30
Rapor Hazırlama 10 1 10
Bireysel Çalışma 10 5 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 65 65
Toplam İş Yükü (saat) 231

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek