GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MAT154 MATEMATİK-II Ders 1 2 5,00

Lisans


Türkçe


Matematik biyokimya öğrencileri için problemlere sistematik ve analitik bir şekilde yaklaşma yeteneğinin verildiği bir derstir. Öğrencilere temel matematik kavramlarını kendi alanlarında uygulayabilecek düzeyde matematik altyapısı kazandırabilmektir.


Doç. Dr. Ayşegül ÇAKSU GÜLER


1 İntegral hesaplamaları ve uygulamaları hakkında bilgi kazanabilme.
2 Öğrencilik sürecinde ve meslek hayatında her zaman bilinmesi gereken temel matematik bilgileri edinebilme Problemlere analtitik yaklaşma yeteği kazanabilme
3 İntegralin kullanım alanları örneklerle gösterilerek öğrencinin gerçek hayattaki kullanım alanı ile ilişkilendirebilmesi
4 Matematiksel düşünceyi geliştirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Riemann İntegral ve özellikleri. İntegrallerde Ortalama Değer teoremleri. Değişken Dönüşümleri.Belirsiz İntegral Kavramı ve İlkel Bulma Yöntemleri. İmproper İntegraller ve Yakınsaklık. Belirli İntegral uygulamaları: Alan, Hacim, Yay Uzunluğu, Dönel yüzeyin Alanı. Nümerik seriler ve yakınsallık testleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Parçalanış, alt ve üst toplamları
2 Riemann İntegral ve özellikleri
3 İntegral teoremleri.
4 Belirli integralde değişken değiştirme yöntemi, kısmi integrasyon. Quiz
5 Belirsiz integral kavramı ve ilkel bulma yöntemleri.
6 Trigonometrik integraller
7 Rasyonel fonksiyonların integralleri,
8 Ara sınav
9 İmproper integraller
10 İmproper integrallerde testler
11 Belirli İntegralde alan
12 Belirli integralde hacim (Quiz)
13 Belirli integralde dönel yüzeyin alanı
14 Belirli İntegralde yay uzunluğu
15 Nümerik seriler ve yakınsallık testleri.
16 Final

Stein, S. K. and Barcellos, A., "Calculus and Analytic Geometry", McGraw Hill, (1992) Thomas, G.B., “Thomas’ Calculus”, Addison Wesley (11th edition 2005) Mustafa Balcı, “Analiz I” Balcı yayınlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 16 2 32
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Quiz için Bireysel Çalışma 2 25 50
Toplam İş Yükü (saat) 168

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 3
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek