GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BİY293 MİKROBİYOLOJİ Ders 2 3 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin mikroorganizmalar (prokaryotlar, protozoonlar, funguslar ve virüsler) hakkında temel bilgileri öğretmektir. Mikroorganizmaların yapıları, biyolojileri, fizyolojileri, metabolizmaları, sınıflandırılmaları ve biyoteknolojide kullanım alanları ders kapsamı içerisindedir.


Prof. Dr. Alev Uztan


1 Temel mikrobiyoloji konuları hakkında bilgi sahibi olabilme
2 Prokaryot ve Ökaryot mikroorganizmaların sınıflandırılmasını öğrenebilme
3 Mikrorganizmalarda metabolizma hakkında bilgi sahibi olabilme
4 Mikroorganizmaların beslenme, büyüme ve çoğalması hakkında bilgi sahibi olabilme
5 Mikroorganizmalarda evrim hakkında bilgi sahibi olabilme
6 Mikroorganizmalarda sistematik hakkında bilgi sahibi olabilme
7 Prokaryot ve ökaryot mikroorganizmalar arasındaki farklılıkları anlayabilme
8 Mikrobiyal genomik hakkında temel bilgiye sahip olabilme
9 Mikroorganizmalar arasında etkileşimler ile ilgili yorum papabilme
10 Mikroorganizmaların biyoteknolojideki bazı uygulamalardaki kullanımlarını öğrenebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Mikroorganizmalar, mikrobiyal yaşam, mikroorganizmaların hücre yapısı, metabolizması, mikrobiyal üreme, metabolik regülasyon, ökaryatik hücre biyolojisi, protozoa, funguslar, insan - mikroorganizma etkileşimleri, mikroorganizmaların sayım ve kontrol yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mikroorganizmalar ve mikrobiyoloji, Mikrobiyal yaşama genel bir bakış
2 Hücre yapısı/İşlevi
3 Beslenme ve laboratuar kültürü ve Mikroorganizmaların metabolizması
4 Moleküler biyolojinin esasları ve metabolik regülasyon
5 Prokaryotik çeşitlilik: Bakteriler ve bakteri genetiği
6 Prokaryotik çeşitlilik: Archaea
7 Virolojinin esasları ve viral çeşitlilik
8 Arasınav
9 Ökaryatik hücre biyolojisi ve ökaryotik mikroorganizmalar, protozoa
10 Funguslar: Morfolojik özellikleri, fungal sistematik ve ekoloji, Fungal toksinler
11 Kommensalizm, mikoparazitler, böcek ve nematod parazitleri, endofitler ve epifitler, insan - nikroorganizma etkileşimleri
12 Fungal kültivasyon ortamları, besin alımı ve asimilasyon
13 Mikrobiyal üreme
14 Mikroorganizmaların sayım yöntemleri
15 Mikroorganizmaların kontrolü
16 Final Sınavı

• Madigan, M.T., Martinko, J. M., Parker, J. 2006 Brock's Biology of Microorganisms. Eleventh Edition, Prentice-Hall,Inc., • Lodish,H.,Berk,A.,Zipursky,S.L.,Matsudaria,P.,Baltimore,D.,Darnell,J.,2000. Molecular cell Biology. W. H. Freeman and Company, • Tortora,C. F.,Funke, B. R., Case, C.L.1995. Microbiology: An Introduction,Fifth Edition,The Benjamin/Cummings Publishing Company Inc.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 75
Laboratuvar 1 25
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Rapor Sunma 5 2 10
Bireysel Çalışma 9 3 27
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
Okuma 14 2 28
Rapor 6 3 18
Toplam İş Yükü (saat) 163

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 4 4 5 5
ÖÇ 2 5 4 4 4 4 5 5
ÖÇ 3 4 4 4 3 4 4 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 4 4 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 4 4 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 4 4 5 5
ÖÇ 8 5 5 5 4 3 4 4 4
ÖÇ 9 4 2 5 5 4 4 2
ÖÇ 10 4 5 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek