GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM204 BASIC TECHNIQUES IN BIOCHEMISTRY Ders 2 4 5,00

Lisans

1 Biyolojik moleküllerin ayırma ve analizlerinde temel teorik ve pratik konuları kullanabilme
2 Laboratuarda çalışabilme, biyokimyasal enstrumantasyon ve prosedurlerini kullanabilme becerisi
3 Biyokimyasal problemleri düşünebilme ve çözümleyebilme becerisi
4 Biyokimyasal problemlerin çözümünde takım çalışması yapabilme ve bağımsız çalışma becerisi
5 Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, yorumlayabilme
6 Bilimsel literatür tarama becerisi
7 Laboratuar defteri ve raporu hazırlayabilme, ilgili alanlarda uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
8 Etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
9 Biyokimya ile ilgili alanlarda gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme
10 Laboratuar güvenliği ve Biyogüvenliğin temel kuralları hakkında bilinc sahibi olabilme
11 Bilimse/akademik dürüstlük ve etik sorumlulık bilincine sahip olabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Reaktif olarak su, Biyokimyasal deneyler için su tipleri ve saflaştırılması, Laboratuar güvenliği ve Biyogüvenlik, Laboratuar defteri ve raporlarının hazırlanması, Deney hataları, sonuçları grafiklendirilmesi vb.
2 Biyolojik örnek hazırlığı; olanaklar, kısıtlamalar, başlangıç materyalinin seçimi, Hücre parçalama ve homojenizasyon: uygun yöntemin seçimi, Homojenizasyon etkinliğinin belirlenmesi
3 Mekanik Yöntemler:Homogenizatörler, öğütücüler aşındırıcılar ile agitasyon, sıvı katı ekstrusyon, ultrasonikasyon, Kimyasal Yöntemler:ısı ile muamele, dondurma-eritme, desikasyon, ozmotik şok, litik enzimler, alkali ve deterjanlar ile muammele
4 Santrifüj; Teori, sınıflandırma, santrifüj tipleri, Diferansiyal Santrifüj, Yoğunluk Gradient Santrifüj, Membran Filtrasyon teknikleri
5 Ekstraktın deriştirilmesi: Ultrafiltrasyon, Liyofilizasyon, Çöktürme Yöntemleri( izoelektrik çöktürme, iyonik şiddeti değiştirerek çöktürme, organik çözgenler, Organik polimerler ve Denatürasyon ile çöktürme)
6 Kromatografik Yöntemler; Teori, uygulamalar, Kromatografi tipleri, Kağıt ve İnce Tabaka Kromatografisi ve sıvı kromatografisinde temel kavramlar ve teori,
7 Kromatografik Yöntemler; İyon değişim kromatografisi , Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi,
8 Arasınav
9 Kromatografik Yöntemler; Jel Filtrasyon Kromatografisi, Affinite kromatografisi: Biyospesifik, İmmunoafinite, Lektin afinite, Boya-ligant, Metal-Şelat, Kovalent afinite kromatografisi
10 Elektroforetik Yöntemler; Elektroforezin prensipleri, protein elektroforezi; PAGE, SDS-PAGE, IEF, 2D-PAGE. Blotlama, Immunustain, Görüntüleme, DNA elektroforezi
11 İmmunolojik Teknikler; (immunopresipitasyon, Immunoblotting, ELISA)
12 HPLC ve Uygulamaları
13 Entegrasyon ve karşılaştırma
14 Rehberli Problem Çözümü
15 Rehberli Problem Çözümü
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 6 2 12
Tartışma 4 3 12
Takım/Grup Çalışması 6 3 18
Rapor Hazırlama 6 4 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 5 4 20
Rapor 6 1 6
Toplam İş Yükü (saat) 159

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek