GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM206 BİYOANORGANİK KİMYA Ders 2 4 3,00

Lisans

1 Biyolojik sistemlerdeki metal iyonlarının oynadığı değişik rollerin bilgisini gösterebilme
2 Canlı sistemlerde metal iyonlarının yönlendirdiği çok farklı reaksiyonların mekanizmalarını anlayabilme yeteneğini kazanabilme
3 Ligand tasarımının önemini ve aktif merkezlerin analog moleküllerini kullanan biyomimetik araştırmalar için bir vizyon elde edebilme
4 Metal içeren ilaçların tasarımında ve ve tıpta metallerin kullanımında bir görüş sahibi olabilme
5 Biyoanorganik kimyadaki bazı durumlar için fikir sahibi olma ve bilgiyi uygulayabilme yeteneğini kazanma
6 İlgili alanlardaki bilimsal literatürü anlayabilme becerisini kazanma[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyoanorganik Kimyaya Genel Bakış:Metaloproteinlerde Metal Fonksiyonları
2 Biyoanorganik Kimyaya Genel Bakış:Metaloenzim Fonksiyonları
3 Biyoanorganik Kimyaya Genel Bakış: Metal İyonlarının İletişimdeki Rolü,Metal İyonları ve Nükleik Asit Etkileşimleri,Metal-İyon Transportu ve Saklanması,Tıpta Metaller
4 Biyoanaorganik Kimya İle İlişkili Koordinasyon Kimyasının Temel İlkeleri:Termodinamik Bakış
5 Biyoanaorganik Kimya İle İlişkili Koordinasyon Kimyasının Temel İlkeleri:Kinetik Bakış
6 Biyolojik Sistemlerdeki Metal İyonlarının Elektronik ve Geometrik Yapıları,Koordine Ligantların Reaksiyonları
7 Biyolojik Moleküllerin Biyoanaorganik Kimyadaki Ligantlar Olarak Önemi
8 Arasınav
9 Biyolojideki Metal İçeren Birimlerin Seçimi Alımı ve Oluşturulması I :Metal İyonlarının Biyo-varlığı,Düşük Düzeyde Bulunan Metallerin Hücre İçi Kimyası ve Zenginleştirme Stratejileri
10 Biyolojideki Metal İçeren Birimlerin Seçimi Alımı ve Oluşturulması II: Metal Gruplarının Kendi Kendine Oluşumu,Polidemir Okzo Grupları ve Biyomineralizasyon, Özelleşmiş Birimler
11 Hücreler İçinde Metal İyonlarının Kullanımı ve Konsantrasyonlarının Kontrolü
12 Metal Alım ve Depolanmasının Metaloregülasyonu
13 Metal-iyon Konsantrasyon Gradientlerinin Oluşturulması ve Kullanımı
14 İyonik Gradientlerin Oluşumu ve Na+ - K+ Pompası
15 Asetil Kolin Reseptörü ve Voltaj Kapısı Na Kanalları
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 23 23
Okuma 14 1 14
Ev Ödevi 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 104

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek