GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM206 BİYOANORGANİK KİMYA Ders 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Güncel bilimdeki en dinamik alanlardan biri olarak biyoanaorganik kimya; kimya, biyoloji, biyokimya ve tıp arasındaki en önemli doğal bağlantılardan biri olarak yeralmaktadır. Metabolizma, gen regülasyonu, solunum, fotosentez ve sinir impulslarının iletimi metal iyonlarına gereksinim gösteren çoğu doğal prosesten sadece birkaçıdır.Yeni sistemler sürekli bir şekilde keşfedilmektedir. Bu ders bu kapsamda, koordinasyon kimyası, spesifik fonksiyonlar için metal iyonlarının özellikleri, biyokimyada ve biyolojik sistemlerde ilgili biyomoleküller ve onların fonksiyonları hakkında gerekli temel bilgiyi sağlamaktadır.


Prof. Dr. Erhan DİNÇKAYA


1 Biyolojik sistemlerdeki metal iyonlarının oynadığı değişik rollerin bilgisini gösterebilme
2 Canlı sistemlerde metal iyonlarının yönlendirdiği çok farklı reaksiyonların mekanizmalarını anlayabilme yeteneğini kazanabilme
3 Ligand tasarımının önemini ve aktif merkezlerin analog moleküllerini kullanan biyomimetik araştırmalar için bir vizyon elde edebilme
4 Metal içeren ilaçların tasarımında ve ve tıpta metallerin kullanımında bir görüş sahibi olabilme
5 Biyoanorganik kimyadaki bazı durumlar için fikir sahibi olma ve bilgiyi uygulayabilme yeteneğini kazanma
6 İlgili alanlardaki bilimsal literatürü anlayabilme becerisini kazanma


Yok


Yok


Biyoanorganik kimyaya genel bakış, biyoanorganik kimya ile ilişkili koordinasyon kimyasının temel ilkeleri, biyoanorganik kimyada ligantlar olarak biyolojik moleküller, biyolojideki metal içeren birimlerin seçimli alımı ve oluşturulması, hücre içinde metal iyon konsantrasyonlarının kontrolü ve kullanımı, biyomoleküllerin metal iyon katlanmaları ve çapraz bağlanmaları,metal iyon ve komplekslerinin biyomolekül aktif merkezlerine bağlanmaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyoanorganik Kimyaya Genel Bakış:Metaloproteinlerde Metal Fonksiyonları
2 Biyoanorganik Kimyaya Genel Bakış:Metaloenzim Fonksiyonları
3 Biyoanorganik Kimyaya Genel Bakış: Metal İyonlarının İletişimdeki Rolü,Metal İyonları ve Nükleik Asit Etkileşimleri,Metal-İyon Transportu ve Saklanması,Tıpta Metaller
4 Biyoanaorganik Kimya İle İlişkili Koordinasyon Kimyasının Temel İlkeleri:Termodinamik Bakış
5 Biyoanaorganik Kimya İle İlişkili Koordinasyon Kimyasının Temel İlkeleri:Kinetik Bakış
6 Biyolojik Sistemlerdeki Metal İyonlarının Elektronik ve Geometrik Yapıları,Koordine Ligantların Reaksiyonları
7 Biyolojik Moleküllerin Biyoanaorganik Kimyadaki Ligantlar Olarak Önemi
8 Arasınav
9 Biyolojideki Metal İçeren Birimlerin Seçimi Alımı ve Oluşturulması I :Metal İyonlarının Biyo-varlığı,Düşük Düzeyde Bulunan Metallerin Hücre İçi Kimyası ve Zenginleştirme Stratejileri
10 Biyolojideki Metal İçeren Birimlerin Seçimi Alımı ve Oluşturulması II: Metal Gruplarının Kendi Kendine Oluşumu,Polidemir Okzo Grupları ve Biyomineralizasyon, Özelleşmiş Birimler
11 Hücreler İçinde Metal İyonlarının Kullanımı ve Konsantrasyonlarının Kontrolü
12 Metal Alım ve Depolanmasının Metaloregülasyonu
13 Metal-iyon Konsantrasyon Gradientlerinin Oluşturulması ve Kullanımı
14 İyonik Gradientlerin Oluşumu ve Na+ - K+ Pompası
15 Asetil Kolin Reseptörü ve Voltaj Kapısı Na Kanalları
16 Final Sınavı

Heinz-Bernhard Kraatz , Nils Metzler-Nolte , Concepts and Models in Bioinorganic Chemistry, Wiley - Interscience,2006 Rosette M. ,Roat-Malone, Bioinorganic Chemistry : A Short Course Wiley-Interscience ,(2002) J. J. R. Fra'usto da Silva, R. J. P. Williams The Biological Chemistry of the Elements : The Inorganic Chemistry of Life Oxford University Press,(2001) S. J. Lippard, J. M. Berg, “Principles of Bioinorganic Chemistry”, University Science Books, (1994) I Bertini, H. B. Grey, S. J. Lippard, J. S. Valentine,”Bioinorganic Chemistry”, University Science Books, (1994)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 23 23
Okuma 14 1 14
Ev Ödevi 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 104

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 4 4 3
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 3
ÖÇ 5 5 4 3
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek