GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM210 BİYOKİMYA LABORATUVARI Ders 2 4 8,00

Lisans


Türkçe


Biyolojik bilimlerde gerçekleşen büyük reformlara paralel olarak biyokimya alanında oldukça önemli gelişmeler olmaktadır. Biyokimya Laboratuvarı dersi ile canlı materyallerin yapısı, organizasyonu ve fonksiyonunu moleküler düzeyde anlamaya yönelik uygulamaların temel biyokimyasal teknikleri kullanarak gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.


Prof. Dr. Figen Zihnioğlu, Prof. Dr. Seçil Önal


1 Biyomoleküllerin yapı, fonksiyon ve organizmal fonksiyonlarını anlayabilme
2 Farklı biyomolekülleri tanıyabilme ve yaşam için vazgeçilmez özelliklerini anlayabilme becerisi
3 Biyokimyasal çalışmalarda yeniliklere vakıf olabilme ve biyokimyasal problemlerin çözümünde interdisipliner yaklaşımları kavrayabilme
4 Deney yapma, tasarlama ve yorumlayabilme becerisi
5 Yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve teorik ve laboratuar çalışmalarında grup ve bireysel çalışma yapabilme becerisi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilgisayar kullanımı ve rapor hazırlama; aminoasitlerin kalitatif/kantitatif tayini; homojenizasyon, santrifüj, çöktürme teknikleri; enzim deneyleri, protein-lignad etkileşimlerinin ve proteinlerin denatürasyonun fizikokimyasal parametrelerinin incelenmesi; kromatografik teknikler; elektroforez; karbohidratların analizi; lipidlerin analizi


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çözeltiler ile ilgili temel kavramlar ve çözelti türleri, Çözeltilerin derişim birimleri ve seyreltilme ile oluşan yeni çözeltilerin derişimlerinin hesaplanması, Asitlik, bazlık ve pH kavramları ve Tampon çözeltileri Çözelti ve Tamponların hazırlanması
2 Aminoasit ve R gruplarının yapıları ve özellikleri, R gruplarının farklanmalarıyla değişen çözünürlükleri ve renk reaksiyonları, Aminoasitleri n nicel ve nitel analizleri Aminoasitlerin Kalitatif ve Kantitatif Analizleri
3 Hücre ekstraktının hazırlanması, herhangi bir doku karışımının homojenizasyonu ve subselüler fraksiyonlanması ve analiz için biyolojik numunelerin hazırlanması Biyolojik Örneklerin Hazırlanması: Parçalama / Homojenizasyon ve Santrifüj
4 Protein Tayininde Kullanılan Farklı Yöntemlerin irdelenmesi Proteinlerin Kalitatif ve Kantitatif Analizleri
5 Farklı protein Çöktürme Teknikleri ve Diyaliz ve mikrofiltrasyon ve ultrafiltrasyon Proteinlerin Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler; Çöktürme Teknikleri
6 Proteinlerin diğer moleküller ile seçimli etkileşimleri Protein–Ligand Etkileşimlerinin Floresans Spektrometri ile İncelenmesi
7 Ara Sınav
8 Farklı dokularda farklı sınıf enzimlerin aktivitelerinin belirlenmesindeki yaklaşımlar Enzimlerin Aktivite Tayin Yöntemleri
9 Proteinlerin termodinamik kararlılıkları Lizozimin Denatürasyonunun Serbest Enerjisi
10 Kromatografinin Temel Prensipleri ve Kolon kromatografisi Kromatografi: Bitki Pigmentlerinin Kolon Kromatografisi ile İzolasyonu
11 Elektroforezin Temel Prensipleri, Protein Elektroforezi, SDS- PAGE Elektroforez:Proteinlerin SDS-Jel Elektroforezi
12 Karbohidrat Tayininde Kullanılan Farklı Yöntemlerin irdelenmesi Karbohidratların Kalitatif ve Kantitatif Analizleri
13 Lipid Tayininde Kullanılan Farklı Yöntemlerin irdelenmesi Lipidlerin Kalitatif ve Kantitatif Analizleri
14 Rehberli Problem Çözümü, Tartışma
15 Rehberli Problem Çözümü, Tartışma
16 Final Sınavı

Lehninger Principles of Biochemistry”, 5 th Edn. Palgrave Macmillan, (2008) Voet D., Fundamentals of Biochemistry: Life at the molecular Level.(2008) Horton R., Principles of Biochemistry, Prentis Hall (2005) Boyer R. Interactive Concepts in Biochemistry 2/e, Wiley (2008); C.K. Mathews, K.E. Van Holde, K. G. Ahern, Biochemistry, Pearson Education, (1999) T.M. Devlin, Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, Wiley, John and Sons, 6th edn. (2006) Newsholme, E. and Leech T, Functional Biochemistry in Health and Disease, Wiley, John and Sons, (2009)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 10 1 10
Deney 10 6 60
Rapor Hazırlama 10 4 40
Bireysel Çalışma 10 10 100
Laboratuvar Ara Sınavı 1 10 10
Laboratuvar Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 230

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 3 5 2 2 5 5
ÖÇ 2 5 5 2 4 5 5 2
ÖÇ 3 4 5 5 5 5 2 4 2 5 3
ÖÇ 4 5 5 5 3 5 5
ÖÇ 5 5 5 3 2 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek