GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1303 ENZİMOLOJİ Ders 3 5 6,00

Lisans


Türkçe


Genel hedef, in vivo ve in vitro ortamda enzimlerin davranışının anlaşılmasını sağlamaktır. Bu ders, hücrelerdeki enzimlerden izole enzimlere kadar geniş bir aralıktaki enzim davranış ve özelliklerini açıklamayı hedeflemektedir. Biyokimya ve ilgili biyolojik bilimlerdeki lisans öğrencileri için temel bir derstir.


Prof. Dr. Erol AKYILMAZ


1 Enzim katalizinin ilkelerinin ve bir enzim katalizli reaksiyonun hızını etkileyen faktörleri açıklayabilme
2 Enzim kinetiğiyle ilgili veri ve grafikleri tanımlayabilme becerisini kazanma
3 Enzimatik regülasyonun biyokimyasal temellerini anlayabilme
4 Enzim aktivitesine ilişkin modelleri, allosteri mekanizmalarını ve bunlarla ilişkili deneysel işlemlerdeki temel ilkeleri tartışabilme
5 Enzim immobilizasyonunun prensiplerinin anlama becerisini kazanma
6 Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, yorumlayabilme
7 Bilimsel literatür tarama becerisi kazanma
8 Laboratuar defteri ve raporu hazırlayabilme, ilgili alanlarda uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
9 Etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
10 Enzimoloji ile ilgili alanlarda gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Enzimolojiye genel bakış, enzimolojinin temel prensipleri, enzimlerin yapısı ve özellikleri, enzimlerin sınıflandırılması, enzim etki mekanizmaları, koenzimler, enzim aktivitesi, aktivite tayin yöntemleri ve kalite belirlenmesi, enzim aktivitesine etki eden faktörler, enzim kinetiğine giriş, enzim aktivitesinin kontrolü, immobilize enzimler, enzim immobilizasyon yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Enzimolojiye Genel Bakış
2 Enzimolojinin Temel Prensipleri
3 Enzimlerin Yapısı Ve Özellikleri
4 Enzimlerin Sınıflandırılması
5 Enzim Etki Mekanizmaları, Koenzimler
6 Enzim Aktivitesi, Aktivite Tayin Yöntemleri Ve Kalite Belirlenmesi
7 Enzim Aktivitesine Etki Eden Faktörler
8 Arasınav
9 Enzim Kinetiğine Giriş I
10 Enzim Kinetiğine Giriş II
11 Enzim Aktivitesinin Kontrolü I
12 Enzim Aktivitesinin Kontrolü II
13 İmmobilize Enzimler
14 Enzim İmmobilizasyon Yöntemleri
15 Enzim İmmobilizasyon Yöntemleri
16 Final Sınavı

A.G.Marangani,Enzyme Kinetics,A Modern Approach, John Wiley ve Sons Inc.(2003) R.A.Copeland, Enzymes: A Practical Introduction to Structure Mechanism and Data Analysis, John Wiley VHC Inc.(2000). N.C. Price, L. Stevens, “Fundamentals of Enzymology”, Oxford University Press, (1999) A. Telefoncu(Eds), “Enzimoloji”, Ege Universitesi, Fen Fakultesi Basimevi, (1997)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 75
Laboratuvar 1 25
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 4 3 12
Tartışma 4 3 12
Soru-Yanıt 4 3 12
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 48 48
Okuma 14 1 14
Ev Ödevi 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 220

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 3 5
ÖÇ 2 5 3 4
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 4
ÖÇ 5 5 3 4
ÖÇ 6 5 4
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 4 3 5
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek