GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1302 BİYOKİMYA-III Ders 3 6 6,00

Lisans


Türkçe


Biyokimya, canlı organizmadaki yapı, organizasyon ve fonksiyonların moleküler düzeyde tanımlamaktadır. Bu ders, özellikle yapı ve fonksiyon arasındaki ilişki ve regülasyonla ilgili ana konular ile metabolizmanın regülasyonu hakkındaki gerekli bilgileri sunar


Prof. Dr. Erhan Dinçkaya


1 Homeostasis ve regülasyon mekanizmaları arasında ilişki kurabilme ve homeostasis konusunda ayrıntılı düşünebilme becerisini kazanma
2 Hücresel sinyal iletim mekanizmalarını anlayabilme
3 Hücre ve dokular arasındaki sinyal ilişkisini anlayabilme
4 Hücrelerdeki metabolizmayı etkileyen hormon sinyalleri gibi dış proseslerin etkisini metabolizmanın farklı yollarının regülasyonunun nasıl integre edildiğinin ilişkisini anlayabilme becerisinin kazanılması
5 Metabolik regülasyon ve enzimler arasındaki ilişkinin kurulabilmesi
6 Metabolik regülsyon ve gen regülasyonu arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi
7 Bir enerji kaynağı olarak glikolitik yol ve glukoz metabolizmasının regülasyonu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunması
8 Ders kapsamındaki konularda laboratuar becerisi ve verilerin değerlendirilmesi yeteneğinin kazanılması


Yok


Yok


Homeostasis, sinyal iletimi,hormonlar,G-proteinleri ,tirozin kinaz temelli sinyal iletimi, fosfoinozitid kaskadı, metabolizmanın hormonal kontrolü,enzim sentezinin genetik kontrolü,enzim aktivitesinin regülasyonu, özel organizasyonlar ve kompartmanlama, metabolizmanın enzimatik regülasyonu, metabolik yolların regülasyonu


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Homeostasis:Termoregülasyon, osmoregülasyon, ekskresyon
2 Homeostasis:Sıvı elektrolit ve asit- baz dengesinin düzenlenmesi
3 Metabolizma ve enerji dengesi
4 Metabolik regülasyon ve sinyal İletimi
5 Metabolik regülasyon ve hormonlar
6 Metabolik regülasyon: Gen ekspresyonu ve proteoliz
7 Lac, Trp ve Ara operonları
8 Arasınav
9 Metabolik regülasyonda enzim aktivitesinin kontrolü:Enzim moleküllerinin sayısının değiştirilmesi
10 Metabolik regülasyonda enzim aktivitesinin kontrolü:Enzim moleküllerinin aktiviesinin değiştirilmesi
11 Metabolik regülasyonda enzim aktivitesinin kontrolü:Enzim modifikasyonuyla kontrol
12 Metabolik regülasyonda enzim aktivitesinin kontrolü:Kompartmanlama
13 Glukoz metabolizmasının regülasyonu: Allosterik etkiler
14 Glukoz metabolizmasının regülasyonu: Hormonal etkiler
15 Glukoz metabolizmasının regülasyonu:Fosforilasyon yoluyla enzimlerin modifikasyonu
16 Final Sınavı

D. L. Nelson, M. M. Cox, ”Lehninger Principles of Biochemistry”, W.H.Freeman , (2004) D. Voet, J. G. Voet “Biochemistry”, Wiley, John and Sons, (2004) D. E. Metzler,”Biochemistry: The Chemical Reactions o Living Cells”, Academic Press Inc. (2003) G.Krauss, “Biochemistry of Signal Transduction and Regulation” Wiley –WHC,(2001) C.K. Mathews, K.E. Van Holde, K.G. Ahern, “Biochemistry”, Pearson Education, (2000)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 75
Laboratuvar 14 25
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 4 3 12
Tartışma 4 3 12
Soru-Yanıt 4 3 12
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
Okuma 14 1 14
Ev Ödevi 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 215

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 3
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 4 5
ÖÇ 5 5 4 3
ÖÇ 6 5 4 3
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek