GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1306 İMMUNOLOJİ Ders 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı immunoloji alanındaki temel bilgi birikimini sağlamaktır.Bu ders insan immunolojisinin temel prensiplerinin anlaşılmasını hedeflemiştir


Prof. Dr. Burcu OKUTUCU


1 İmmun sistemin yapısal ve hücresel bileşenlerini tarif edebilme
2 İmmun cevapta görev alan hücre ve doku tiplerini tanımlayabilme becerisini kazanma
3 Doğuştan gelen ve sonradan edinilmiş immun cevabın bileşenlerini anlayabilme
4 İmmun sistemin spesifiklik ve çeşitliliği nasıl oluşturduğunu tanımlayabilme
5 Hücresel reseptörlerin temel yapısını ve onların immun cevap sırasındaki etkileşimlerini tanımlayabilme becerisini kazanma
6 İlgili literatür arasında bağlantıyı kurabilme ve bilgiyi gözden geçirip yeniden düzenleyebilme seviyesine ulaşma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Immun sistemin hücrelerinin orijini ve lenfatik sistemin organları, T ve B lenfositleri, hücre hücre etkileşimleri, spesifik olmayan savunma hücreleri, monositler ve dentritik hücreler, komplement sistem, doğal immunite, lökosit göçü, patalojik immun mekanizma ve tolerans,primer ve sekonder immun yetmezlik hastalıkları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Immun sistem ve özellikleri
2 Lenfatik sistemin hücreleri
3 Lenfatik sistemin organları
4 T- hücrelerinin gelişimi ve farklılaşması
5 B- hücrelerinin gelişimi ve farklılaşması
6 Antikorlar
7 Monositler ve dentritik hücreler
8 Arasınav
9 Doğal immun reseptörler ve doğal immunite
10 Komplement sistem
11 Mukozal immün sistem
12 İmmun mekanizma ve aşılar
13 İmmun sistem hastalıkları- viral enfeksiyonlar
14 İmmunolojik hastalıklar-I
15 İmmunolojik hastalıklar-II
16 Final Sınavı

G.R.Burmester,A.Pezzutto, Color Atlas of Immunology, Thieme (2003) K. Murphy, Janeway's ImmunoBiology, 8/e, Garland Science (2012) M. Rucbush, USMLE Microbiology/Immunology Lecture Notes, Kaplan Medical (2007)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 4 2 8
Proje Hazırlama 2 5 10
Proje Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 4 2 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 4 5
ÖÇ 2 4 4 5
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 4 5
ÖÇ 5 4 5
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek