GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1401 BESİN KİMYASI Ders 4 7 6,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı gıda, besin ve doğal liflerin ana bileşenlerinin metabolizması ve özelliklerini açıklamak, tahıl ürünlerinin biyokimya ve kimyası hakkında bilgiler vermek, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve gıda ve içecek endüstrisinde kullanılan kimyasal ve biyokimyasal analiz yöntemlerine ilişkin pratik geliştirmeleri konusunda yardımcı olmaktır


Prof. Dr. Ali KILINÇ


1 Laboratuar defteri ve raporu hazırlayabilme, ilgili alanlarda uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
2 Etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
3 Besin Kimyası ve Teknolojisi ile ilgili alanlarda gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme
4 Besin bileşenlerini ve her bir besin bileşeninin besin maddesin kalitesine etkisini anlayabilme
5 Üretim ve Depolama sırasında besin maddelerinde oluşabilecek kimyasal değişiklikleri anlayabilme
6 Besin kimyasındaki önemli reaksiyon ve mekanizmaları kavrayabilmek
7 Önemli besin kimyası prensiplerini anlayabilmek için Deney tasarımı, deney yapma ve veri yorumlayabilme
8 Bilimsel literatür tarama becerisi kazanma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Besinlerin güvenli üretimi ve besin değerini koruyarak saklanması kapsamında gıda bileşenlerinin kimyasal ve fiziksel davranışları, Besin kimyası ve önemi, besin bileşenlerinin sınıflandırılması, Besin Teknolojisi, Su ve suyun sorpsiyonu, suyun aktifliği ve gıdaların saklanması, lipitler, otooksidasyon, hidrojenasyon, proteinler, Mailard tepkimesi, kimyasal değişimler, karbohidratlar, karamelleşme, vitaminler, mineraller, renk ve tat, besin pigmentleri, renk ve koku enzimleri, yapısal özelikleri ve fonksiyonları, besin katkı maddeleri, gıda üretimi, alkollü içecekler, peynir ve yoğurt teknolojisi.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Besin kimyası ve önemi, besin bileşenlerinin sınıflandırılması Laboratuvar Tanıtımı, Çözelti ve Tamponların Hazırlanması
2 Besin Teknolojisi - Besin saklama yöntemleri - Gıdaların bozunmasına neden olan etkenler - Prebiyotik, probiyotik ve sinbiyotik besin maddeleri - HACCP Gıdalarda Nem tayini; Et ve Et ürünlerinde Nişasta Tayini; Asetil Karbinol Testi
3 Su - Suyun Yapısı ve önemi - Besin Maddelerindeki suyun durumu - Su aktivitesi ve önemi - Su aktivitesi ile besinlerde gerçekleşen reaksiyonların ilişkisi Gıdalarda Tuz Analizi(Mohr)
4 Su - Su aktivitesi ve mikrobiyal aktivite - Sorpsiyon izotermleri ve önemi - Su aktifliği ve besin maddesinin kararlılığı - Su aktivitesi tayin yöntemleri C Vitamini Tayini; Peroksidaz Denemesi
5 Karbohidratlar - Şekerler, monosakkaritler, Polisakkaritler yapıları ve türevleri - Şekerlerin bozunma reaksiyonları - Enzimatik ve enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonları oluşumu ve önlenmesi - Karbohidrat analizleri Mailard Reaksiyonu ; Refraktif İndeks
6 Lipidler - Basit lipidler, yağ asitleri, esansiyel yağ asitleri ve gıdalardaki dağılımları - Lipidlerde oluşan bozulma tepkimeleri ve önlenmesi - Antioksidan maddeler Yağlarda; Sabunlaşma Sayısı Tayini ; İyot İndisi; Mineral Yağ Aranması
7 Lipidler - Esterifikasyon, interesterifikasyon vb reaksiyonlar - Lipid analizleri Yağlarda ; Peroksit Sayısı Tayini Asit Sayısı Tayini ; Elaidik Asit Testi;
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Proteinler - Amino asitler, protein yapısı ve çesitli gıdalardaki protein yapısının önemi, - Protein analizleri In situ Enzimlerin jelatin dayanıklılığına etkisi
10 Vitaminler ve Mineraller Miyoglobin Renk Reaksiyonları
11 Gıda Katkı Maddeleri Protein Tayini (Kjeldahl Metodu)
12 Gıda Kontaminasyonu GC ve HPLC ile Gıda Analizleri
13 Bazı Besin maddelerinin hazırlanmasına ilişkin örnekler - Süt ve Süt Ürünleri - Tahıl ve tahıl Ürünleri Literatür Tarama ve Gıda Analizleri ile ilgiliTartışma
14 Bazı Besin maddelerinin hazırlanmasına ilişkin örnekler - Yağ ve Yağ sanayi - Alkollü İçecekler Literatür Tarama ve Gıda Analizleri ile ilgiliTartışma
15 Final Sınavı Final Sınavı

1. H.D. Belitz, W. Grosch, “Food Chemistry” second Edition, Springer, (1999) 2. Food, The Chemistry of Its Components, Sec. Ed. 1990. T.P. Coultate, Royal Society of Chemistry 3. Gıda Kimyası, 2. Baskı (Ed. İlbilge Saydamlı), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2005 4. Food Chemistry3rd Revised edition (Ed. H.D.Belitz), Springer, 2004 5. Gıda Teknolojisi, 3. Baskı (Ed. Sıdıka Bulduk), Detay Yayıncılık, 2006Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 75
Laboratuvar Sınavı 1 25
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Laboratuvar 11 3 33
Soru-Yanıt 12 2 24
Deney 11 3 33
Rapor Hazırlama 11 3 33
Rapor Sunma 11 1 11
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2
Laboratuvar Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 182

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4 5 4 3
ÖÇ 4 3 4 5 5 4
ÖÇ 5 4 5
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 3 3 5 5
ÖÇ 8 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek