GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1403 BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY Ders 4 7 4,00

Lisans

1 Farmakoloji ve ilaç tarapisi ile ilgili terminoloji ve temel teorik bilgileri kullanabilme becerisi
2 İlaç metabolizmasındaki metabolik yolları öğrenerek geliştirebilme
3 İlaçların terapötik etki mekanizmalarını moleküler, selüler, organ ve organizma seviyesinde anlayabilme
4 İlaç metabolize eden enzimleri etkileyen faktörleri anlayabilme ve mümkün olan klinik yansımalar arasında bağlantı kurabilme
5 Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili literatürleri takip edebilme ve değerlendirme becerisi
6 Etik, sosyal, ekonomik ve kalite konularında bilinc sahibi olabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İlaç metabolizmasına giriş, farmakoloji, toksikoloji, ksenobiyotikler ve ilaçların tanımlamaları, tarihçe ve isimlendirme, ilaç kaynakları, kalite standartları, yeni ilaçların geliştirilmesindeki aşamalar, ilaç formülasyonları
2 İlaca terapötik ve non-terapötik cevap tipleri, İlaç-doz cevabı: plazma ilaç seviyeleri, yarı ömür, terapötik index
3 İlaç tedavisinde dört proses: farmasötik, farmakokinetik, farmakodinamik ve terapötik proses, Farmasötik Proses; hasta uyumu ve biyoyararlanım, ilaç formülasyonlarının alınım tipleri ve özel formülasyonlar
4 Farmakokinetik proses: ADME( Adsorbsiyon, Dağılım, Metabolizma Eliminasyon), Adsorbsiyon; sistemik yararlanım, ilaç absorbsiyonunu etkileyen faktörler, Dağılım: Protein bağlama, doku dağılımı, kan-beyin ve plasenta bariyeri, kardiak fonksiyon
5 İlaç Metabolizması: Biyotransformasyon; ksenobiyotiklerin kaderi, ilaçların lokalizasyon ve dağılımını etkileyen faktörler, ilk-geçiş etkisi Faz I ve Faz II metabolizmasına giriş
6 Faz I Metabolizması: Sitokrom P 450 bağlı oksidasyonlar, diğer oksidasyonlar ve İndirgeme reaksiyonları; her bir reaksiyon için ilgili enzim mekanizmaları ve örneklemeler
7 Faz I Metabolizması: hidroliz, hidratasyon, izomerizasyon ve diğer reaksiyonlar; her bir reaksiyon için ilgili enzim mekanizmaları ve örneklemeler
8 Ara sınav
9 Faz II Metabolizması: Konjugasyon reaksiyonları; glukuronidasyon, glikozilasyon, sülfasyon, metilasyon reaksiyonları her bir reaksiyon için ilgili enzim mekanizmaları ve örneklemeler
10 Faz II Metabolizması: Konjugasyon reaksiyonları; asetilasyon, amino asit ve yağ asitleri ile konjugasyon, glutatiyon ile konjugasyon ve kondenzasyon: her bir reaksiyon için ilgili enzim mekanizmaları ve örneklemeler
11 İlaç metabolizmasının indüksiyonu ve inhibisyonu, ilaç metabolizmasını etkileyen internal ve ekternal faktörler: tür, genetik, yaş, cinsiyet, hormonlar, hamilelik, hastalıklar, diyet ve çevresel faktörler
12 Farmakokinetik proses: İlaç ve metabolitlerin eliminasyonu; Renal atılım; glomeruler filtrasyon, pasif tübüler geriemilim, ve aktif tübüler salgılama, diğer atılım yolları, basit farmakokinetik hesaplamalar
13 Farmakodinamik proses: İlaçların farmakolojik etki tipleri ve mekanizmaları Terapötik proses: Farmakolojik etkinin terapötik etkiye dönüşümü; vaka örnekleri ile klinik etkinin irdelenmesi
14 Vaka çalışması ve tartışma
15 Vaka çalışması ve tartışma
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Örnek Vaka İncelemesi 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 109

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek