GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1403 BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY Ders 4 7 4,00

Lisans


İngilizce


İlaçlar hakkında genel bilgiler, terminoloji ve ilaç metabolizması (ilaçların, absorbsiyon, dağılım, metabolizma ve atılımı) konularında genel bilgilerin öğrenciye verilmesi temel amaçtır.


Öğr. Gör. Dr. Emre ERDEN KOPAR


1 Farmakoloji ve ilaç tarapisi ile ilgili terminoloji ve temel teorik bilgileri kullanabilme becerisi
2 İlaç metabolizmasındaki metabolik yolları öğrenerek geliştirebilme
3 İlaçların terapötik etki mekanizmalarını moleküler, selüler, organ ve organizma seviyesinde anlayabilme
4 İlaç metabolize eden enzimleri etkileyen faktörleri anlayabilme ve mümkün olan klinik yansımalar arasında bağlantı kurabilme
5 Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili literatürleri takip edebilme ve değerlendirme becerisi
6 Etik, sosyal, ekonomik ve kalite konularında bilinc sahibi olabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İlaçlar ve formları hakkında genel bilgi, ilaç tedavisindeki dört proses, ilaçların metabolik yolları, ilaç metabolizmasının moleküler mekanizması ve enzimolojisi, ilaç metabolizmasının indüksiyonu ve inhibisyonu, ilaç metabolizmasına etki eden faktörler, ilaç metabolizmasına farmakolojik bakış, ilaç metabolizmasının farmakokinetiği, farmakodinamik ve terapötik preses


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İlaç metabolizmasına giriş, farmakoloji, toksikoloji, ksenobiyotikler ve ilaçların tanımlamaları, tarihçe ve isimlendirme, ilaç kaynakları, kalite standartları, yeni ilaçların geliştirilmesindeki aşamalar, ilaç formülasyonları
2 İlaca terapötik ve non-terapötik cevap tipleri, İlaç-doz cevabı: plazma ilaç seviyeleri, yarı ömür, terapötik index
3 İlaç tedavisinde dört proses: farmasötik, farmakokinetik, farmakodinamik ve terapötik proses, Farmasötik Proses; hasta uyumu ve biyoyararlanım, ilaç formülasyonlarının alınım tipleri ve özel formülasyonlar
4 Farmakokinetik proses: ADME( Adsorbsiyon, Dağılım, Metabolizma Eliminasyon), Adsorbsiyon; sistemik yararlanım, ilaç absorbsiyonunu etkileyen faktörler, Dağılım: Protein bağlama, doku dağılımı, kan-beyin ve plasenta bariyeri, kardiak fonksiyon
5 İlaç Metabolizması: Biyotransformasyon; ksenobiyotiklerin kaderi, ilaçların lokalizasyon ve dağılımını etkileyen faktörler, ilk-geçiş etkisi Faz I ve Faz II metabolizmasına giriş
6 Faz I Metabolizması: Sitokrom P 450 bağlı oksidasyonlar, diğer oksidasyonlar ve İndirgeme reaksiyonları; her bir reaksiyon için ilgili enzim mekanizmaları ve örneklemeler
7 Faz I Metabolizması: hidroliz, hidratasyon, izomerizasyon ve diğer reaksiyonlar; her bir reaksiyon için ilgili enzim mekanizmaları ve örneklemeler
8 Ara sınav
9 Faz II Metabolizması: Konjugasyon reaksiyonları; glukuronidasyon, glikozilasyon, sülfasyon, metilasyon reaksiyonları her bir reaksiyon için ilgili enzim mekanizmaları ve örneklemeler
10 Faz II Metabolizması: Konjugasyon reaksiyonları; asetilasyon, amino asit ve yağ asitleri ile konjugasyon, glutatiyon ile konjugasyon ve kondenzasyon: her bir reaksiyon için ilgili enzim mekanizmaları ve örneklemeler
11 İlaç metabolizmasının indüksiyonu ve inhibisyonu, ilaç metabolizmasını etkileyen internal ve ekternal faktörler: tür, genetik, yaş, cinsiyet, hormonlar, hamilelik, hastalıklar, diyet ve çevresel faktörler
12 Farmakokinetik proses: İlaç ve metabolitlerin eliminasyonu; Renal atılım; glomeruler filtrasyon, pasif tübüler geriemilim, ve aktif tübüler salgılama, diğer atılım yolları, basit farmakokinetik hesaplamalar
13 Farmakodinamik proses: İlaçların farmakolojik etki tipleri ve mekanizmaları Terapötik proses: Farmakolojik etkinin terapötik etkiye dönüşümü; vaka örnekleri ile klinik etkinin irdelenmesi
14 Vaka çalışması ve tartışma
15 Vaka çalışması ve tartışma
16 Final sınavı

Patrick G.L. An Introduction to Medicinal Chemistry, 6th Edn. Oxford University Press (2017) Thomas Nogrady, Donald F. Weaver; Medicinal Chemistry: A Molecular and Biochemical Approach, Third Edition, Oxford University Press, (2005) D. G. G. Smith, J. K. Aronson, “Clinical Pharmacology and Drug Therapy”, Oxford University Press, (2002) G. G. Gibson, P. Skett, “Introduction to Drug Metabolism”, Chapman and Hall, (1986) Ionescu, C, Caira, R, Drug Metabolism, Springer,(2005)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Örnek Vaka İncelemesi 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 109

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 5 2 3 2 5 3 5 1 2 3 4 4 5
ÖÇ 2 5 4 5 2 3 2 5 3 5 1 2 3 4 4 5
ÖÇ 3 5 4 3 2 3 2 5 3 5 1 2 5 4 4 5
ÖÇ 4 5 5 5 2 3 2 5 5 5 1 2 3 4 4 5
ÖÇ 5 5 4 4 2 3 2 5 5 5 1 2 3 4 4 5
ÖÇ 6 1 1 1 5 1 5 3 1 1 5 2 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek