GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1311 FİZYOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Fizyolojinin öneminin anlaşılması ve öğrencilerin insan vücudunun fizyolojik fonksiyonunu anlayabilmesi için temel kavramların anlatılması temel hedeftir. Fizyolojik fonksiyonun , moleküler, selüler ve organizma düzeyinde bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Lütfiye KANIT


1 İnsan fizyolojisi ile ilgili alanların bilimsel temelini detaylı olarak anlayabilme ve kullanabilme
2 Bilgi kaynaklarını tanımlayabilme, veri ve bilgileri kullanabilme, çözümleme ve değerlendirebilme becerisi
3 Bağımsız öğrenme ve yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayabilme
4 Meslektaşler ile etkin çalışabilme ve iletişimde kişisel becerileri geliştirebilme
5 Klinik problemleri kavrama ve çözümlemede bağımsız ve kreatif düşünebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel hücre prosesleri(fizyolojiye giriş, moleküler etkileşimler, kompartmanlaşma(hücre ve dokular), iletişim, integrasyon ve homeostaz), Homeostaz ve kontrol(endokrin sistem, sinirler ve merkezi sinir sistemi, kaslar, vücut hareketinin kontrolü), Fonksiyonun integrasyonu(kardiyovaskuler fizyoloji, kan ve kan fizyolojisi(eritrositler, lökositler, kan grupları ve hemoglobin), solunum mekanizması, gaz değişimi ve taşınım, böbrekler, sıvı ve elektrolit dengesi), Metabolizma, büyüme ve yaşlanma(sindirim, enerji dengesi ve metabolizma, endokrin kontrol, immün system, üreme ve büyüme).


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fizyolojiye giriş, Homoastaz, Kontrol sistemleri ve vücudun yapısal hiyerarşisi
2 Vücut sıvıları ve kimyasal kompozisyonları
3 Hematoloji
4 İnsan hücre içerikleri; Sinir hücreleri, kas hücreleri
5 Solunum fizyolojisi
6 Kardiovasküler fizyoloji
7 Renal fizyolojisi
8 Arasınav
9 Gastrointestinal fizyoloji
10 Endokrin fizyolojisi
11 Üreme fizyolojisi
12 Sinir sistemi fizyolojisi
13 Sensör sistemler; Nörofizyoloji
14 Rehberli problem çözümü
15 Rehberli problem çözümü
16 Final sınavı

A.C. Guyton, JE Hall, Textbook of Medical Physiology, WB Saunders(2005) J.Hall, Guyton and Hall Physiology rewiew, Elsevier Saunders (2006) GJ Tortara, SR Grabowski, Principles of Anotomy and Physiology, 10th edn. John Wiley(2003) KS Saladin, Anotomy and Physiology;The unity of form and function, Mc Graw Hill (2006)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 3 4 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek