GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1313 HAYATIN KÖKENİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Hayatın kökeni; bitkiler, hayvanlar ve insanların da yeraldığı güneş sisteminin oluşumunu ve oluşum teorilerini anlamak amacıyla biyokimya öğrencileri için gereklidir.


Prof. Dr. Sinan AKGÖL


1 Solar sistemlerin kökeni ve evrimini öğrenebilme
2 Bing-bang teoriyi tartışabilme
3 Evrim teorilerini öğrenebilme
4 Darwin’ in evrim teorisini öğrenebilme
5 Evrim ile ilgili literatür tarama ve yorumlayabilme
6 Solar system bileşenleri ve yapılarını öğrenebilme
7 Neden RNA nın ilk genetik materyal olduğunu tartışabilme
8 Evrim teorilerinin kanıtlarını saptayabilme
9 Farklı yaşamları tartışabilme

Birinci Öğretim


none


none


Solar sistemler, Solar sistemlerin yapı ve bileşimleri, big-bang teori, solar system teorilerinin kökeni ve evrimi, organik evrim , hücresel evrim, biyokimyasal evrim, evrim teorileri, Darwin teorisi ve diğer yaşamlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Solar sistemler
2 Solar sistemlerin yapı ve bileşimleri
3 Big bang teorisi
4 Solar system teorilerinin kökeni
5 Solar sistem teorilerinin evrimi
6 Organik evrim
7 Hücresel evrim
8 Arasınav
9 Biyokimyasal evrim
10 Evrim teorileri
11 Darwin teorisi
12 Diğer yaşamlar
13 Proje sunumu
14 Proje sunumu
15 Proje sunumu
16 Final sınavı

Rober Lewin, Modern İnsanın Kökeni, TUBİTAK yayınları, 2004. http://darwinonline.org.uk/EditorialIntroductions/Freeman_OntheOriginofSpecies. html On the Origin of Species: The Illustrated Edition by Charles Darwin and David Quammen, 2008. Hayatın Kökleri, TUBİTAK yayınları, 2002.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

none


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 15 15
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 5 5
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Sunma 2 1 2
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 5 3 4
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5 4
ÖÇ 8 4
ÖÇ 9 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek